Gemeente krijgt rekening gepresenteerd voor eerdere bezuinigen op zorg – en welzijn

In 2018 waren inkomsten en uitgaven van Leiden in balans. Betekent het dat de gemeente zich in rustig financieel vaarwater bevindt? Nee, de kosten van het sociaal domein lopen op in 2023 tot € 12,3 miljoen. Zij moest dit jaar putten uit de achtergehouden ‘zachte landing’ reserve. Wethouder Financiën Paul Dirkse  (D66): “De gemeente voert haar plannen voor 2018- 2022 uit, er is geen geld voor nieuw beleid, de kostenontwikkeling van zorg en welzijn baart mij zorgen”

De gemeente sprokkelt op allerlei manieren ‘t geld bij elkaar. Voor de leningen die zij afsloot tegen 1,73 % rente, die voor 3,5 % in de boeken staan, verlaagd zij deze rekenrente naar 3% van. Kassa! Dat levert (op papier) € 1,7 miljoen op. Dirkse prijst zich gelukkig dat de gemeente meer geld van het rijk krijgt omdat de stedelijke ‘adresdichtheid’, het aantal adressen per vierkante km, in Leiden toenam. Fijn! Extra geld ter compensatie van verminderde leefbaarheid. De adresdichtheid, er wonen gemiddeld 2,2 personen per adres, en bevolkingsdichtheid is niet het zelfde. Den Haag verslaat ons nipt als dichtstbevolkte stad van Nederland. Op elke km2 Den Haag wonen 6.458 Hagenezen. Volgens cijfers uit 2018 woonden in 2018 er per km2  5.675 Leidenaren.

De oplopende kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) baren de meeste zorgen. De verzorgingshuizen moesten sluiten, in Leiden zijn De Robijn, Rijn en Vliet, Lorentzhof dicht of omgevormd tot verpleeghuizen met intensieve verpleging. Ouderen moeten nu zo lang mogelijk thuis blijven, het liefst in hun vertrouwde omgeving wonen, waar zij zich met hulp van hun kinderen, buren of vrienden redderen. En als ‘t echt niet meer gaat, springt de thuiszorg bij. Nu wordt de rekening van dit  (bezuiniging) beleid gepresenteert.

Abonnementstarief

Dag verzorging ter ontlasting van één van de partners van een ouder; extra kosten groepsbegeleiding 0,8 miljoen. Meer individuele begeleiding, meer kosten € 1,8 miljoen. In Leiden hebben ca. 2.000 ouderen en gehandicapten hulp bij het huishouden, ooit 2.500. De eigen bijdrage verminderde het aantal.  Dit jaar werd het ‘abonnementstarief’ ingevoerd. Ongeacht welke Wmo- diensten een Leidenaar afneemt, het tarief is € 17,50. Invoering van het abonnementstarief werkt kostenverhogend en  bovendien een aanzuigend effect op huishoudelijke hulp; tekort € 1,1 miljoen.

De meeste grijze haren krijgt Dirkse echter van kosten explosie van de jeugdzorg. Er gebeuren akelige dingen met kinderen bij tekortschietende ouderlijke zorg. Iedereen is (over) alert, zit als een ‘bok op de haverkist’ de beste zorg voor hun kinderen opeisend. En de duurste voorzieningen zijn vast de beste.; tekort 2,2 miljoen. Het toverwoord bij elk probleem in het sociaal domein luidt: sociale wijkteams of Jeugd en Gezinsteam (SWT’s en J&GT’s). Deze teams verspreid over de stad werken met gedetacheerde werknemers uit de stedelijke zorg – en welzijnsinstellingen worden overladen met nieuwe opdrachten en verantwoordelijkheden. Wie dacht dat met het zelfde budget kon? Meer geld of zorgverlening afperken? De reserve potjes zijn leeg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *