Mediafonds bijdrage meer dan gehalveerd

Het college van B.&W. wil fors bezuinigen op haar bijdrage aan het Leids Mediafonds (LMF). Als de gemeenteraad instemt wordt de jaarlijkse bijdrage verlaagd van € 250.000 naar €100.000. Het LMF subsidieert lokaal onderzoeksjournalistiek van maatschappelijke waarde. De voorzitter van het LMF is teleurgesteld over het college besluit. Bob Nieman: “Nu het fonds meer dan halveren, zien wij als de snoeischaar zetten in een plant die net in knop is.”

Bij de totstandkoming van het LMF in de vorige raadsperiode kwam al aan de orde dat van het media fonds verwacht werd, naast de gemeentelijke bijdrage ook zélf subsidies te verweren bij (collega) fondsen. De gemeente is nu (nog) de enig sponsor van het LMF en wil dat zij haar financiële basis verbreed. Het is wel de vraag of andere fondsen met hun eigen gunningscriteria, geld willen storten op de rekening van het LMF die haar eigen subsidie toewijzing normen heeft. Niet de gevreesde onafhankelijkheid van de nieuwsmedia maar de zelfstandigheid van de LMF is dan in het geding.

Volgens Nieman bewees de tweede ronde, april dit jaar met 31 aanvragen, dat het LMF echt iets op gang heeft gebracht in Leiden. Van de 31 aanvragen werden 9 gehonoreerd aan het Leidsch Dagblad, Sleutelstad, Radio TV West en Unity of combinaties.

De verminderde geldelijke waardering van het LMF is een domper op de vreugde nu in verschillende steden in het land vergelijkbare fondsen worden opgericht om verschraling van de lokale politiek tegen te gaan,  die als voorbeeld nemen ‘het Leidse model’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *