Roomburger wijkpark meer wijksportpark?

De sport – en recreatie faciliteiten van Roomburger wijk(sport)park worden herschikt en tussen Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg komt meer groen. Uitgangspunten worden biodiversiteit, ecologische – en klimaatadaptatie. Er kómt een vierde  hockeyveld. Dus minder groen maar van hogere kwaliteit. Elkaar betwistende partijen van de buurt moeten elkaar vinden binnen deze uitgangsposities, besliste de gemeenteraad vorige week. Het ‘Burger initiatief wijksportpark’ is blij, de ‘Vrienden van het Roomburgerpark’ bezorgd.

Het vierde hockeyveld slokt ongeveer 6.000 m2 op van het huidige park van 3 ha.  De kwantitatieve groen winst zit in de frisse aankleding van de directe omgeving. De gemeente geeft na jaren van ‘pappen en nathouden,’ dan toch gevolg aan de vurige wens van de hockeyvereniging Roomburg tot uitbreiding. Die mopperde dat zij nu jaarlijks zo’n 80 potentiele jeugdige hockeyers hun lidmaatschap moest ontzeggen. Een verwijt dat met name het stadsbestuur zich moet aantrekken omdat die in het verleden verzuimd heeft te dealen met (voetbal) sportbesturen over hun velden die steeds minder bespeeld werden.

Vierde hockeyveld

Het vierde -aansluitende- hockeyveld komt op de plaats van de speeltuin. Deze omzetting van groen naar kunstgras was de voornaamste ‘steen des aanstoots’ van de omwonenden. De ‘Vrienden van het Roomburgerpark’ voerden actie dit te voorkomen, wezen hun buurtgenoten op dreigend verlies van woongenot en hadden in een wip meer dan 4.000  protesthandtekeningen verzameld.

Volgens het door de gemeenteraad bevestigde plan krijgt het Roomburger wijksportpark nu  4 hockeyvelden, 9 tennisbanen, een speeltuin plus een  multifunctionele accommodatie met BSO en eventuele andere functies op het vlak van sociaal-maatschappelijke programmering. Het sportveld kan straks als trapveldje gebruikt worden, er komen meer sportmogelijkheden voor ongeorganiseerde sporters. Extra parkeerplaatsen vanwege de hockeyveld uitbreiding.

Het burgerinitiatief Nieuw Roomburgpark is blij dat het gemeenteraad kiest voor een open wijksportpark en de directe omgeving daarbij betrekt. Zij stralen in hun commentaar het vertrouwen uit dat het participatieproces met belanghebbenden, experts en de gemeente zorgt voor het nodige draagvlak in de wijk. “Op basis van de raadsbeslissing komt er een inrichtingsplan waarin de  uitbreiding voor hockey en meer groen goed gecombineerd wordt”, aldus woordvoerder Ad Usman  van het burgerinitiatief.

Bert Stemerdink, van de ‘Vrienden’ is minder enthousiast. “De toekomst van het Roomburgerpark blijft in onze ogen nog onzeker”, zegt hij. En hij vervolgt: “Geen woord in de raad over de leefbaarheid, de verkeerscirculatie, parkeerdruk, geluidsoverlast in de wijk en overlast van lichtinval door de terrein verlichting”. Het stoort hem dat de wethouder voor bespreking van de plannen niet dezelfde bewonersvertegenwoordigers wil uitnodigen die eerder meepraten. “Bewoners moeten zelf uitmaken wie hun vertegenwoordigt over de herinrichting van hun leefomgeving”, aldus Stemerdink.

Sport wethouder Paul Dirkse is na afloop van de raadsvergadering tevreden: ”Met dit besluit is volgens het college een goede balans gevonden tussen sport en groen”.  “Als alle belanghebbenden met respect voor elkaar belangen hieraan meewerken, krijgen wij een prachtig open wijksportpark”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *