De Valkbrug weer open voor autoverkeer

Deze week gaat de fiets- en voetgangersbrug die het dichtst bij Molen De Valk ligt weer open. Ze is tweerichtingsverkeer voor fietsers met daarnaast een voetpad. Op een later moment volgt de fiets- en voetgangersbrug aan de andere kant. Deze is éénrichtingsverkeer voor fietsers de binnenstad uit met daarnaast een voetpad. Precies op schema meldt de gemeente, begin tweede kwartaal klaar .

De bouw van de brug heeft dan 1 1/2 jaar geduurd. In deze periode lag het werk, najaar 2018, ongeveer drie maanden stil. ‘Omdat het verkeersplan voor fase 2 nog niet klaar is’, luidde indertijd de verklaring. Wacht even… De bouwplanning van 1 ½ jaar was is dus inclusief het te voorziene administratief oponthoud? Een dienstbare gemeente probeert toch het verkeersongemak voor haar burgers zo kort mogelijk te houden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *