Sportstimuleringsfonds maakt z’n geld niet op

De raadscommissie Onderwijs en Samenleving (O&S) vindt dat ’t best goed gaat met de subsidieaanvragen voor vernieuwende sportinitiatieven, projecten die jonge en oude Leidenaren aan ’t bewegen moeten krijgen. Er wordt elk (half) jaar geld overgehouden, daarom wordt het budget nu verlaagd. Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd om het aantrekkelijker te maken, en de pot eerder leeg is. De raadsleden vinden de sportverenigingen niet gretig genoeg. “Ze grijpen hun kansen niet om te vernieuwen”. Maar hoe komt dat?

De subsidieregeling sportinitiatieven wil nieuwe projecten en/of activiteiten stimuleren. Leidenaren moeten meer sportief bewegen, de openbare ruimte  beweegvriendelijker gemaakt en (multifunctionele)  sportvoorzieningen intensiever gebruikt. Sinds 2017 werden  60 projecten gehonoreerd en een tiental afgewezen. Een externe adviescommissie verzorgt de selectie en besluitvorming voorbereiding. Toekenningscriteria voor een ‘beweeg project’ zijn vernieuwend én structurele invoering.

In de jaarlijkse subsidiepot zit € 50.000 , jaarlijks kan aangevraagd worden,  voorheen half jaarlijks. Het subsidiebedrag is niet langer gemaximaliseerd, dat was € 20.000. En de aanvrager, sportvereniging of sportondernemer, moet minimaal 1/3 van het benodigde bedrag zélf op tafel leggen. En dan,  last  but not least’ , het project moet een maatschappelijke rol vervullen.

Hoe ging ’t toch met de laatste projecten van Leiden Marathon: ‘The Daily Mile’; Gymsport Leiden ‘Bewegen met Nijntje’; Jeugd- en Jongerenwerk uit Waddinxveen. NL training en NL Educatie, Libertas Leiden: ‘Buurtmaatschappelijke sportscholen’ Rijnlands Revalidatiecentrum: ‘Interactieve sportbeurs voor mensen met een beperking’?

RaceRunner

“Met ons project RaceRunning van Leiden Atletiek gaat ‘t goed”, zegt  coördinator Noortje van Kempen. Wij hebben nu 13 leden in de leeftijd van 5 – 18 jaar en 2 kinderen op proef. Mede dankzij de gulle gift van € 20.000 van de gemeente, is Leiden Atletiek in het bezit van 12 eigen RaceRunners á € 2.500 per stuk.  Onze leden zijn zeer actief, ze deden mee aan verschillende wedstrijden, demonstreerden hun sport bij de voorprogramma’s van o.a. de Nieuwjaarsloop en de Gouden Spike en we nemen deel aan landelijke – en regionale competities”. “Wij hebben 10  jong volwassen trainers opgeleid bij de Atletiek Unie. Onze RaceRunners trainen 2 keer per week, woensdag en zaterdag, ook in de vakantie”.

Volgens Van Kempen is een subsidieaanvraag indienen zeer tijdrovend, zeker voor vrijwillige sportbestuurders wiens dagelijks werk dat niet is. Maar dát werk valt in het niet bij wat op je afkomt bij de uitvoering van het project. Van Kempen besteedt heel wat uutjes aan haar ‘hobby’ evenals de onbezoldigde trainers.  

In de raadscommissie gingen vorige week stemmen op om sportverenigingen te ondersteunen met een hulp – en dienstverlening punt. Dat sportondernemers meer aanvragen indienen dan clubs en daarmee in de ogen van de raadscommissie beter scoren, is nogal wiedes. Zij hebben vaak professionals in dienst, zijn  gewend aan administratieve procedures en fondswerving. Zij hebben geen binding met leden en kunnen een project gewoon weer stoppen. Niemand in de raadscommissie sprak een waarderend woord over sportvrijwilligers of vroeg zich af waarom zij hun kans niet grijpen zich te vernieuwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *