De Singelbruggen komen eraan

Na de zomer start de bouw de Singelparkbruggen. Vijf bruggen die de parkdelen liggend op de oude Leidse vestingwallen verbindt waardoor een ongehinderde wandelroute van 6,3 km  rond de stad ontstaat. Singelpark is een burgerinitiatief met een enthousiast support van een grote groep, van ‘Vrienden van’ plus de gemeente. Maar woensdagavond was voor de omwonenden. Aannemer Dura Vermeer gaf informatie over de eventuele overlast bij de aanleg van de bruggen.

Dura-Vermeer bouwt trouwens zes bruggen, dit is een kleintje van 12 meter, die de Binnenoostsingel verbindt met  het Ankerpark. Een verbinding die het mogelijk maakt dicht om de Haven te lopen. Komend najaar en voorjaar 2020 is bedrijvigheid op de bouwlocaties van Ankerpark; Arsenaalplein; Blekerspoort en Veerplein. Er wordt gegraven, opgehoogd, geheid, (geschroefd), gehesen en kranen plaatsen de stalen bruggen. Buurtbewoners kunnen gerust zijn, vergeleken met de bouwplekken elders in de stad,  is dit ‘klein bier’. Vervoer over de weg, ook door smalle straatjes, verkeershinder en vaarobstakels, ’t valt allemaal wel mee. De bewoners vonden ’t allemaal wel spannend.

ei 2017 werd een prijsvraag uitgeschreven voor de naamgeving van de (5) Singelpark bruggen. De winnende namen verwijzen, in potjeslatijn, naar de liefde, gezondheid, geluk, ouderdom en wijsheid. Mooi maar niet praktisch. De aannemer, sprekend over de Loviumbrug (brug van de liefde), sprak vrijmoedig over de Brug bij de Zijlpoort ( de naam Zijlpoortbrug is al bezet) en iedereen begreep hem meteen. Deze Brug bij de Zijlpoort is de schakel tussen De Zijlpoort en het Ankerpark. Die zelfde Loviumbrug is de enige beweegbare brug in de Singelpark route. Zij reikt over de Oude Rijn, de hoofd vaar ingang  van Leiden. De brug wordt 27 meter breed en gesloten heeft zij 1,75 meter als doorvaar hoogte. In maart 2020 is alles ongeveer klaar.  Lopend door het Ankerpark ligt daar de Brug bij de Meelfabriek, de  Helarbrug (gezondheid) naar het terrein van de Meelfabriek. De volgende brug Hapynionbrug verbindt de Kaarsenmakersstraat met het Utrechtse Veer zij brengt de wandelaar over de Nieuwe Rijn. De Aeldisbrug (ouderdom) tussen Arsenaalplein – Rembrandtpark over de Groenhazengracht en de vijfde Singlparkbrug, de Wisenniabrug (wijsheid) verbindt het Huigpark met het Blekerspark over de Oude Herengracht. En dan ben je bijna weer bij de Zijlpoort.

De architect stemde ermee in dat dat behalve de officiële brugnaam ook de woorden, liefde, gezondheid, geluk en ouderdom, wijsheid vermeld worden.  Geïnteresseerden kunnen het project Singelparkbruggen volgen via de Bouwapp (te downloaden via de AppStore en Google Play). Hierop staan alle last-minute berichten, meldingen en foto’s. Voor vragen Singelparkbruggen@duravermeer.nl of 06-53808235. Contact persoon is Cyntha Schouten, omgevingsmanager van Dura Vermeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *