Feestelijke nieuwe start voor Leergeld

De Stichting Leergeld Leiden en omstreken hield zaterdag ‘Open Huis’. Leergeld heeft als lijfspreuk: ‘Alle kinderen mogen meedoen’. “We vieren dat we nu over de kantoorruimte beschikken waardoor wij nog meer kinderen kunnen helpen”, zegt coördinator Jacqueline Bruggink. “Bovendien is er plaats voor binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kinderen wiens ouders daarvoor geen geld hebben”. Bij de opening aan het Kanaalpark waren geen gewichtige sprekers, wel  informatie stands van Leergeld partners, een quiz voor jeugdige whizzkids en een opwindende dance demonstratie.

Bruggink vertelt over de nieuwe kansen voor haar stichting door het veranderde Leids armoedebeleid. Hoe meer en gerichter financiële steun geboden kan worden aan  kinderen tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en gezinnen in een schuldregeling. Leergeld Leiden e.o. werkt voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Teylingen en Hillegom. In Leiden was het percentage huishoudens met een inkomen tot 120% in 2016 bijna 16%. Dat is ongeveer 1,5% hoger dan het landelijk gemiddelde. Leergeld spoort die kinderen op en zorgt door gerichte financiële steun dat ze niet apart komen te staan noch in een achterstandssituatie geraken.

Per 1 juli bracht de gemeente Leiden de zorg voor deze kinderen vanwege hun expertise volledig bij Leergeld onder. Daarbij werd ook de manier van geld toedeling gewijzigd. In plaats van een generiek systeem, één vast bedrag (€ 200 of € 300) per jaar, wordt maatwerk geïntroduceerd. Voorheen maakte de gemeente jaarlijks een vast bedrag over. Nu wordt in overleg met het gezin de activiteiten of de spullen betaald die het kind nodig heeft.  Als gevolg van deze systeemwijziging komt niet langer automatisch ieder Leids kind in minimum inkomen gezin in aanmerking, een besparing voor de gemeente. Deze financiële hulp is maximaal € 425 per jaar voor wensen op het terrein sport, cultuur, onderwijs en welzijn. Zoals schoolreisjes, computers, een fiets nodig voor school. Contributie voetbalclub, kleding en voetbalschoenen. Kunstzinnige vorming muziek- of dansles etc.  

Het Sociaal Wijk Team en de Jeugd en Gezin Teams introduceren de regeling bij de gezinnen. De ouder of verzorger dient de aanvraag in. Een vrijwilliger van Leergeld (intermediair) bezoekt het gezin en checkt het gezinsinkomen om te toetsen of men in aanmerking komt. Discretie is verzekerd. Leergeld betaalt nooit cash geld aan de aanvrager, maar maakt het over aan de leverancier. Leergeld heeft dit jaar een budget waarmee ongeveer 1.400 Leidse kinderen geholpen kunnen worden. Meer informatie info@leergeldleidenenomstreken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *