Krol ChistenUnie: aandacht voor degelijk bestuur en kwetsbare groepen

Pieter Krol (28) is gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. In het gewone leven is Krol bestuurssecretaris van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Als éénmansfractie moet hij van alle markten thuis zijn. Krol heeft bijzondere aandacht voor degelijk bestuur en kwetsbare groepen in de samenleving. Zich uit het veld laten slaan door de grote raadfracties, zoals D66 en GroenLinks, zit niet in z’n aard. De éénpitter is een terriër.

Krol: “Bij de begrotingsbehandeling van de gemeente vorig jaar, vroeg ik of onze uitgaven in balans was met de inkomsten en of de gemeente met al zijn geleend geld niet boven z’n stand leefde.” En, dit jaar? Krol: “De stresstest, een voorstel van de ChristenUnie, wees uit dat de gemeente wel gezond is, aldus de externe accountant”. Maar dezelfde adviseur vond ook dat de gemeente veel duidelijker inzicht moet geven wanneer de daling van eigen geld en het stijgen van geleend geld stopt. “Al dat geleende geld voor de grote investeringen, moet ooit wel eens terugbetaald worden”, waarschuwde Krol.

Volgend jaar beëindigt de gemeente haar subsidierelatie met alle Leidse zorg – en welzijnsinstellingen. De instellingen moeten opnieuw naar het pakket van door de gemeente opgestelde behoeften kijken en meedoen in een nieuwe aanbesteding. Hiermee is een bedrag van bijna 9 miljoen euro gemoeid. “Maar er zijn ook kleine vrijwilligersorganisaties, zoals Stichting Present, met een bescheiden formatie aan betaalde krachten die het vrijwilligerswerk  ondersteunen”, zegt Krol “voor hen is zo’n aanbesteding veel te veel gevraagd. Op mijn voorspraak blijven vrijwilligersorganisaties in aanmerking komen voor een subsidie voor het onbetaalbare werk dat ze doen”.

Volgens Krol heeft de gemeente in 2019 z’n 12 miljoen tekort op haar budget voor zorg – en welzijn, zoals bijvoorbeeld voor de jeugdhulp. Meer Nederlandse gemeenten lijden aan dit euvel. Krol heeft geen verklaring voor de extra Leidse tekorten. Komt het omdat de Leidse (hoogopgeleide) ouders zich niet bij een huisarts laten wegsturen zonder een verwijsbriefje voor de kinderpsychiater? Krol: “Ik ga er vanuit dat de geïndiceerde hulp correct is, er is dus echt te weinig geld is voor zorg aan mensen die dat nodig hebben”. “Leiden wil nu proberen om minder mensen door te verwijzen naar dure, specialistische zorg, ik vind dat heel zorgelijk”, vervolgt Krol. “Problemen worden alleen maar groter en de kosten hoger. Goede zorg is ons uitgangspunt, niet goedkope zorg.”

In de voorlaatste raadsvergadering kwam ook de korting op het Leids mediafonds ter sprake. Het gemeentebestuur had voor het stimuleren van  onderzoeksjournalistiek in 2018 en 2019  2 maal €250.000 beschikbaar gesteld. Al na twee jaar wil het college deze stimuleringsregeling terug brengen naar € 100.000. Krol: “De ChristenUnie nam met D66 het initiatief dit bedrag op het oude niveau terug te brengen, goede journalistiek hebben we structureel nodig, niet een paar jaar”.  De wethouder kwam in de zorg tegemoet door voor 2020 een bedrag van €200.000 te reserveren voor het Leids Mediafonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *