Voor iedere Leidse student een woning?

Leiden is een studentenstad en studenten moeten wonen. Volgens de Woonvisie Leiden is tot 2025  behoefte aan 2.700 studentenwoningen. Er zijn nu bijna 1.700 klaar. Wethouder Fleur Spijker (D66) : “Die 2.700 zijn nodig voor de groei van de universiteit in onze florerende kennisstad”. Voor de in Leiden geboren leeftijdgenoten van deze studenten, bejaardenverzorgsters, winkelbedienden is woonruimte vinden knap lastiger.

Het aantal studenten in Leiden is in 10 jaar gegroeid van 18.000 naar bijna 30.000 . Moet de universiteit eigenlijk groeien, wie zit achter die uitbreidingsdrang? Volgens Spijker is er niet één gangmaker. “De stad en de universiteit zijn met elkaar vergroeit”, zegt ze. De universiteit wil geen kwantitatieve groei nastreven, maar heeft zeker kwalitatieve ambities. Hun woordvoerder: “In het huidige bekostigingssysteem van het Hoger Onderwijs is groei van het aantal studenten voor een universiteit minder belangrijk dan de groei van het landelijk marktaandeel”.

Tussen 2009 en 2018 is het aantal in Leiden wonende studenten toegenomen van 10.300 naar 14.200. Een paar jaar geleden, als gevolg van de invoering van het studievoorschot, liep het aantal eventjes terug. Maar die 5% vermindering is inmiddels ruimschoots gecompenseerd door het groeiend aantal internationale studenten. Hun aantal is ca. 4.000, bij aankomst in Leiden staat een woning klaar

Gerda van den Berg van woningcorporatie ‘De Sleutels’, is sceptisch: “Ik snap wel dat studenten niet een paar jaar op een woning kunnen wachten, maar de gemeente mag best wat extra’s doen voor anderen op de woningmarkt”. “Voor een sociale huurwoning, staan mensen gemiddeld bijna zeven jaar op de wachtlijst”. Een betere balans tussen de bouw studenten – en volkshuisvestingwoningen is gewenst.

Bouwwoede

Er wordt in Leiden gebouwd als nooit tevoren.  Aan de Leidse Schans, op het Bio Sciencepark, volgend jaar in de Ypenburgbocht (Big Boss locatie) en straks op de Humanity Campus. Plus talrijke kleine locaties in de stad waar 10 tot 100 woningen komen.

Er worden momenteel zelfstandige wooneenheden in hoogbouw gebouwd. Financieel aantrekkelijk, omdat studenten tot hun 23 ste jaar voor een kamer met eigen voordeur en een huur van € 424, huurtoeslag kunnen krijgen. Studenten die hun woning met een keuken, douche, toilet en huiskamer delen, komen niet in aanmerking voor deze huurtoeslag. De huur van zelfstandige woonruimte inclusief gas, water en licht kost ongeveer € 350 per maand.

Spijker voorspelt dat met de bouw van voldoende studentenwoningen de druk en overlast op de binnenstad door studenten over bewoning vermindert. Vanwege een ander dag- en nachtritme ervaren binnenstadbewoners veel overlast van studenten. In de oude schilwijken rond het centrum, bijvoorbeeld Transvaal, worden eengezinswoningen door particulieren opgekocht. Niet om er zelf te wonen maar te verkameren en hoge huren te incasseren.

Het gemeentebestuur geeft hier sinds vorig jaar geen vergunningen meer voor af en wil een verkamerings quotum in te voeren. Waarbij per straat, afhankelijk van de locatie, een bepaald percentage van de woningen verkamerd mogen worden. Bewoners zijn sceptisch over de handhaafbaarheid. Tot 15 augustus 2019 ligt de woonvisie ter inzage en kunnen burgers inspraakreacties geven. Online www.leiden.nl/bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *