Welzijnsinstellingen moeten een aanbieding doen op hun oude werk

Een sterke(re) sociale basis voor alle Leidenaren. Wie is daar tegen? Op de weg er naar beëindigt het stadsbestuur echter de subsidierelatie met al haar huidige gecontracteerde welzijnsinstellingen. Volgend jaar kunnen deze instellingen hun werk aanbieden. Wat is mis met de huidige subsidiërende werkwijze? Onzekerheid voor het personeel en wat gebeurt er met die onbetaalbare zwerm nijvere werkbijen, de onbetaalde vrijwilligers? “Het is géén bezuiniging, bezweert wethouder Marleen Damen (PvdA) het subsidiebedrag van € 8.3 miljoen blijft gelijk”. ‘De gemeente verruilt nieuw voor oud’ .

‘Sterke Sociale Basis’ activiteiten van bij voorbeeld  Libertas Leiden, (wonen met zorg, thuiszorg en buurthuizen);  Radius (ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) , Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland ( Jongerencentra, straathoekwerk) moeten beter voldoen aan de vraag . Hun werk moet overzichtelijker, toegankelijker, versnippering vermeden en doublures voorkomen. ‘Het roer moet om’, vindt ook de gemeenteraad.

De  gemeenteraad die het sociaal domein hoofdzakelijk beoordeelde naar (te hoge) uitgaven, alles graag overliet aan de ’professionals’ in het veld, herkent de alle tekortkomingen. En vrijwilligers, die kosten niets, waren nimmer onderwerp van hun gesprek. De rollen zijn nu omgedraaid. De gemeente (raad) dicteert voortaan hoe de dienstverlening aan haar burgers moet zijn en dwingt dat af met de portemonnee.

B.& W.: Ziet het welzijnsveld in drie thema’s: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. Leidse (welzijn) instellingen kunnen op het werk samen of apart een bod hierop uitbrengen. Opgroeien staat in het teken van veilig en gezond opgroeien, talentontwikkeling en gelijke kansen en het vroegtijdig signaleren van risicovolle situaties en gedrag op straat van jongeren.  Samen Meedoen moet de betrokkenheid van Leidenaren versterken, vorming van netwerken (gezin, familie, buurten, verenigingen). Basiskracht richt zich op meedoen in de samenleving en talenten ontwikkelen door bevordering taalvaardigheid, financiële zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Voor de thema’s zijn respectievelijk € 3 miljoen; € 5 miljoen en € 1 miljoen beschikbaar. Instellingen die zich willen voorbereiden op hun nieuwe programma, er is € 350.000 beschikbaar.

Vrijwilligers in de uitverkoop

De aanbestedingsprocedure voor ‘Sterke Sociale Basis’ geldt voor welzijnsorganisaties met beroepskrachten in dienst. Vrijwilligersorganisaties kunnen kiezen óf mee te doen in de aanbestedingsprocedure óf via de nieuwe opdrachtnemer een subsidie aan te  vragen. In dit laatste geval haken vrijwilligersorganisaties aan bij de ‘winnaar‘ van de aanbestedingsprocedure. Gaan zij ondersteunende taken verrichten voor de opdrachtnemer zoals werd overeengekomen met de gemeente. “De gemeente (raad) heeft zich onvoldoende ingeleefd in ons werk”, zegt een teleurgesteld zegsvrouw uit het vrijwilligerswerk. “Het voelt alsof vrijwilligers in de uitverkoop worden gezet”. “Funest voor betrokkenheid, affiniteit met de cliënt, verbondenheid met teamgenoten en loyaliteit aan (huidige) welzijnsinstelling”, voegt zij er aan toe. Spreker bestrijdt dat met deze werkwijze in Leiderdorp, Kaag en Braassem goede ervaring werd opgedaan. B.& W. : “Vrijwilligers organisaties zonder personeel of met minder dan twee personeelsleden, kunnen natuurlijk nog steeds via de gebruikelijke manier subsidieaanvragen doen, maar wel dát wij dat willen. Het is bedoeld als een geruststelling. De ingangsdatum voor nieuwe overeenkomsten is 1 juli 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *