Autootje pesten of verkeersveiligheid maatregel?

Maarten Dirkse, VVD gemeenteraadslid, voert actie voor behoud van de Kiss & Ride parkeerplaatsen achter Leiden C.S.. Hij kreeg bijval van 2.200 medestanders die zijn petitie ondertekenden. Dirkse: “Het huidige college (D66, GroenLinks, PvdA) wil met haar anti-auto ideologie het autogebruik ontmoedigen”. De gemeente werpt tegen dat verkeersveiligheid achter het station ermee  gediend is. Zij gaat na de zomer de huidige mobiele bloembakken vervangen door onwrikbare robuuste bakken.

De ruzie draait om het half dozijn parkeerplaatsen op de Bargelaan echter achter station Leiden Centraal zee zijde. Daar kon gratis eventjes geparkeerd worden. Ook als je auto voor een uurtje shoppen in de binnenstad neerzette, werd beweerd. Een verkeersboete bleef je echt bespaard. De politie treed niet op omdat van  verkeershinder geen sprake is en parkeerbeheer bekeurt alleen als je een parkeerverbod overtreedt. Hoeveel mensen dit wisten en of er veel  misbruik van gemaakt werd, daarover verschillen de meningen.

Dirkse noemt de massale bijval een overweldigd succes . “Met onze petitie om de officieuze K&R achter het station in ere te herstellen, liep het storm. Zo’n toeloop had ik echt niet verwacht”. Dirkse promote zijn petitie via internet, kreeg bijval via sociale media van mensen die er echt niets van snapten dat dit college het treingebruik tegenwerkt. Volgens hem functioneert de K&R goed en het alternatief dat het college aanbiedt,  acht plekken verderop waar voor kort parkeren betaald moet worden, zijn zijns inziens geen alternatief. En de  vier plekken voor laden en lossen zijn vaak bezet, zegt hij. Ook voor gehandicapten en de minder mobiele ouderen zouden gebruik kunnen maken van de officieuze K&R. Dirkse: “Het college biedt daar geen alternatief voor”.

Gemeente Leiden geeft desgevraagd via haar woordvoedster geen krimp: “Er zijn bloembakken geplaatst op de middenberm achter het station om de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten. Doordat er auto’s op de middenberm parkeerden, konden overstekende fietsers en voetgangers niet goed meer gezien worden door auto’s en bussen die over de Bargelaan rijden. Dit zorgde voor een verhoogd risico op ongelukken. De steekvakken aan de zijkant zijn voor het brengen en halen van mensen. Voor mensen die slecht ter been zijn, is er een invaliden-parkeerplek dicht bij de ingang van het station. De maximale parkeertijd is omlaag gebracht naar 10 minuten om de doorstroom te bevorderen. In het najaar vindt een meer definitieve, groene inrichting plaats”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *