Slechthorendheid handicap bij gesproken voordrachten

“Wat zegt ie?”. Met die woorden stoten senioren vaak hun partner aan tijdens een voordracht, vooral in een rumoerige zaal. Mensen met een gehoorbeperking, en dat zijn echt niet alleen ouderen, missen vaak stukjes van de gesproken tekst. Op den duur mijden zij lezingen en veinzen desinteresse. Een schrijftolk biedt uitkomst. Die zorgt voor ondertiteling van een gesproken tekst in een zaal. Gewoon meelezen. Deze  voorziening van het UWV is voor werk, studie en sociale activiteiten.

Niet (meer) goed kunnen horen, kan iemands leven veranderen. Vereenzaming  en sociaal isolement kunnen het gevolg zijn. In Nederland hebben bijna 1,5 miljoen mensen last van gehoorproblemen. Het dragen van een hoorapparaat wordt door velen uitgesteld. “Ik ben er nog niet aan toe”, zegt men. Van de zestigjarigen heeft een kwart een gehoorverlies van 35 decibel, vertelt Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds, en van de tachtigjarigen heeft volgens haar 75 procent te maken van een gehoorverlies. Een gehoorapparaat werkt meestal prima in klein gezelschap of bij 1 op 1 gesprek, maar in lawaaierige ruimte faalt ’t vaak. Zo ook bij bijeenkomsten van ouderen waar niet iedereen op de eerste rij een beetje kan liplezen. Hoe werkt  een schrijftolk?

Schrijftolk.

“U moet dit microfoontje dragen, ik zit achter in de zaal en typ alles wat u op spreeksnelheid zegt uit”, instrueert de schrijftolk de spreker. Zelf gaat zij achter een halve maanvormig toetsenbord zitten. “Ik type lettergrepen en met de combinaties van toetsen houd ik uw gewone spreek snelheid bij. Mevrouw heeft geen last van stress. Zij typt rustig en bedient op een onnavolgbare manier het toetsenbord. Nee, storen moet je haar niet, het is een werkje voor  de opperste concentratie. Haar tekst wordt geprojecteerd op de achterwand van het zaaltje. Iedereen kan zo meelezen. Als spreker zie dat het overgrote deel van de toehoorders, ook de goed horenden, de blik op de tekst gericht  hebben. De schrijftolk is aanwezig op de bijeenkomst ‘Senioren digitaal’ van de  ‘Stichting 55 plus in Leiden’ op maandag 30 september in Sijthoff. De toegang is gratis, gemeente en UWV sponsoren de bijeenkomst. Nadere informatie www.55plusinleiden.nl

De schrijftolk, een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet recht aan het principe van de wet dat  iedereen moet mee kunnen doen. De doventolk is over bekend, maar op gevorderde leeftijd kan men deze gebarentaal niet meer leren. De schrijftolk kan worden ingezet voor doven en slechthorenden ten behoeve van werk, studie en sociale activiteiten. Ouderen met gehoorproblemen kunnen, mits zij een bepaalde indicatie hebben, hiervoor een aanvraag indienen. Voor sociale activiteiten zoals deze bijeenkomst krijgt men maximaal 30 uren per jaar. De schrijftolk komt speciaal voor hem of haar maar alle aanwezigen hebben baat bij deze voorziening, iedereen heeft kan meelezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *