Maarten Kersten van partij Sleutelstad sleutelt aan de stad

Partij Sleutelstad (PS) is de enige lokale partij in de Leidse gemeenteraad, geen landelijke verbindingen, geen consignes uit Den Haag, steunend op bescheiden menskracht, toch invloed? Maarten Kersten (1946) fractievoorzitter en Anandkoemar Jitan lopen zich ‘het vuur uit hun sloffen’. Partij Sleutelstad heeft als oppositiepartij tot taak het college van B.&W te controleren. Het zelfde stadsbestuur dat hun vaak tot informatiebron dient. Maar informeert B.&W. haar politieke tegenstrever over alles en in detail?

Partij Sleutelstad werd in 2010 gesticht door vertegenwoordigers van de Leidse Surinaams Hindoestaanse gemeenschap. Bij de gemeenteraadsverkiezing in 2014  haalde zij  geen zetels. In 2018, met Kersten als lijsttrekker, twee. Kersten stootte PS op in de vaart der volkeren met als eis meer zeggenschap voor burgers. Hij stelde periodieke digitale stadsraadplegingen in het vooruitzicht over politieke ‘hot items’. Deze directe vorm van democratie staat wel op gespannen voet met de vertegenwoordigende democratie, waarin de kiezer vierjaarlijks op basis van een verkiezingsprogramma zijn mandaat geeft.

Bij de voorbereidingen van het referendum over de bouw van wolkenkrabbers aan Willem de Zwijgerlaan, dit voorjaar, ondersteunde PS de actiegroep ‘Stop LEAD’. De 5.000 ondersteuningsverklaringen, nodig voor een stedelijk referendum, werden niet gehaald. “Net niet”, corrigeert Kersten, “maar ons signaal is wel overgekomen”. Bij de bouw van de zogenaamde ‘Spijkertoren’ de slanke en 115 meter hoge woontoren, wordt rekening gehouden met onze opmerkingen”.

‘Ben je na 1 ½ jaar in de gemeenteraad opgeschoten met je digitale meningspeiling om te weten te komen hoe Leidenaren denken over bijvoorbeeld vuurwerk met oudjaar en de  sterke sociale basis ?’ Kersten: “Zeker, wij boeken vooruitgang, raadplegen van burgers via de computer heeft heel wat ‘voeten in de aarde’, meer dan ik verwachtte”. “Wij werken samen met D66 en overleggen met de gemeente over haar technische ondersteuning”.

Heel Holland zakt

‘Is PS tevreden over de antwoorden op vragen aan  vragen aan B.&W. en lukt dat kritisch volgen? Kersten pakt het lijvige dossier dat voor hem ligt en zet een gezicht van: ‘breek me de bek niet open’. “Mijn vragen over Heel Holland zakt?”:  “Uit landelijk onderzoek bleek dat door droogteperiodes sinds 2018 bijna een miljoen woningfunderingen van vóór 1972 risico lopen door grondwaterdaling. Het onderzoek of Leidse woningen gevaar lopen, werd op de lange baan geschoven en naar het Hoogheemraadschap Rijnland gedirigeerd”. Kersten vervolgt: “Mijn voorstel waarschuwingsborden te plaatsen bij door de eikenprocessierups aangetaste bomen, werd losjes weggewuifd. Maar een week later hingen er wel rood/witte banden om een zevental eikenbomen in de Leidse Hout om bezoekers te waarschuwen”. Ons idee voor een conflictmakelaar, iemand die geschillen tussen burger en gemeente oplost en daarmee jaarlijks 1 ½ miljoen euro aan gerechtskosten kan besparen, wordt gelukkig wel serieus overwogen”. Die voorgenomen onteigening van 96 sociale woningen in het Doelencomplex zou aan zo’n mediator voorgelegd kunnen worden”. 

‘Bestaat bij Kersten de indruk dat de afstand tussen het college en de Leidse burgers de laatste tijd steeds groter wordt? Kersten: “Absoluut, kijk maar naar de discussie over verkamering en boedelscheiding van voetbalvereniging GHC. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *