Quoteringregeling moet overlast verkamerde woningen terugdringen

Het college van B.&W. (D66, GroenLinks en PvdA) stelt regels op tegen verkamering, het opsplitsen van woningen. Door huizen op te delen wordt woonruimte voor gezinnen onttrokken en de nieuwe bewoners, veelal studenten, bezorgen overlast. Het stadsbestuur kiest voor quotering. In één straat, afhankelijk van de wijk, mag een bepaald  percentage woningen opgedeeld worden. Bij dit verkameringpercentage wordt echter alleen naar het adres gekeken en niet naar het aantal bewoners van het pand. En handhaaft de gemeente straks haar nieuwe regels?

Als de gemeenteraad over deze quoteringsregeling het laatste woord spreekt, komt zij op een mijnenveld van gevoeligheden en conflicten tussen burger en overheid. Zijn voor alle verkamerde panden wel een vergunning aangevraagd? “Er zijn veel illegaal verkamerde panden, menen critici. De gemeente erkent ook dat haar administratie begint te tellen in 2007, voor die tijd, zonder toestemming verbouwde panden, tellen even niet mee.

Overal in de stad zien bewoners met lede ogen dat een huis in hun straat wordt opgekocht en de eigenaar er zelf niet gaat wonen. Hij deelt de woning op en incasseert van zijn vier huurders een veelvoud van de reguliere huur. Of een rijke pa koopt een huis voor zijn studerende zoon en die neemt drie betalende studievrienden, zijn gasten, in huis.

De nieuwe bewoners hebben vaak een ander leefritme dan hun buren, geluidshinder, fietsenchaos op de stoep, zijn de meest gehoorde klachten. Hele wijken bijvoorbeeld Transvaal, sommige straten, bijvoorbeeld de Haagweg lijden on der overlast en ook de Stevenshof en de Merenwijk zijn de huisjesmelkers actief.

Quoteringsregeling

Bij de vaststelling van het toegestane quotum verkamerde woningen kijkt de gemeente naar het huidige verkameringspercentage op wijkniveau. In binnenstad wijken, binnen de singels, vindt B.&W. 15% een aanvaardbaar percentage. In buitenwijken, zoals de Merenwijk en de Stevenshof, 5%. Voor de tussenliggende stadsdelen rondom de binnenstad is 8% de norm. In de regeling wordt alleen op het aantal panden gelet, niet op het aantal bewoners. Dat is discutabel menen critici. Het maakt toch wel wat uit of we praten over een verkamerd huis met hoofdbewoner en drie studenten of het voormalige Blijf van mijn Lijf huis aan de Haagweg met 37 studentenkamers.

De gemeente kan als voorwaarde voor een verkameringvergunning aanvullende bouwkundige eisen stellen ten einde (geluids) overlast te voorkomen. Of de aanwezigheid van een fietsenberging op eigen terrein gebieden. Met onrechtmatige verkamering kan de overtreder een boete krijgen van variërend tussen € 2.500 en € 10.000

De gemeente schat dat als de quoteringsregelingverkamering met onmiddellijke ingang zou worden uitgevoerd er 400 tot 600 kamerbewoners op straat zouden staan. Zij wil daarom de invoering van haar maatregel uitsmeren over 5 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *