Spookstudenten kost Leiden € 1,8 miljoen

De gemeente loopt dit jaar € 1,8 miljoen mis omdat niet alle studenten die in Leiden wonen zich inschreven in het bevolkingsregister. Dat kan berekend worden met de antwoorden aan raadsleden van VVD en CDA. Bezield door de achteloze beantwoording van B.&W. deden zij zelf onderzoek naar de financiële gevolgen van deze zogenaamde ‘spookstudenten’. Waarom laat de gemeente die bezuinigt op de zorgkosten van de minima een kleine twee miljoen door haar vingers slippen?

“Omdat het onbekend is wie zich niet inschrijft, weten wij niet hoeveel rijksbijdrage we missen”, antwoordde het B.&W. Maar Alyssa Voorwald (VVD), Josine Heijnen (CDA) en Maarten de Crom (VVD) lieten zich niet met een ‘kluitje in het riet’ sturen. “Voor elke inwoner betaalt het rijk de gemeente per jaar € 1.200”, visten zij uit .

We doen reuze ons best, bezweert ons stadsbestuur. “Sinds 2015 bevorderen wij dat studenten zich inschrijven in bevolkingsregister via de sociale media, met posters een Instagram campagne en in september herhalen we de boodschap #ikwordleidenaar. Verder wisselen wij informatie uit met andere studentensteden (o.a. Groningen, Delft, Amsterdam) over hun aanpak”, aldus de gemeente. “Wij vinden de inspanningen die de gemeente zich getroost een begin, uit de antwoorden blijkt dat de gemeente te weinig grip heeft op het probleem”, aldus de drie raadsleden

Voorwald, Heijnen en De Crom studeerden alle drie in Leiden. “Ja, hoor wij hebben toen natuurlijk ingeschreven”. “Dat hoort zo, het is een wettelijke plicht en je kunt hier dan je verkiezingsstem uitbrengen. Bovendien is het belangrijk voor de gemeente te weten wie waar woont opdat illegale bewoning (verkamering) gesignaleerd kan worden aan de hand van de correcte bevolkingscijfers”.

Uitwonende studiebeurs

Toen wij nog in Leiden studeerden, was er nog een beursstelsel, dat veranderde in een leenstelsel in 2015. Met je inschrijving in je studenten woonplaats Leiden kwam je in aanmerking voor een hogere ‘uitwonende beurs’. Toen in 2015 de studiebeurs werd afgeschaft, verviel deze financiële aansporing”. “De gemeente heeft hierop onvoldoende geanticipeerd”.   

Maar hoe komen jullie aan € 1,8 miljoen?  “Het blijft natuurlijk een schatting. Wij het bedrag aan een onderzoek verricht door de Utrechtse studentenpartij, die in hún stad op ca. 3.000 spookstudenten kwam. Als we dat aantal extrapoleren op Leiden, kan het oplopen tot ongeveer 1.500 spookstudenten. En dat is € 1,8 miljoen”. “Het is dood zonde, met meer inspanning zouden wij veel goede dingen voor Leiden kunnen doen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *