Senioren hebben belangstelling voor gemeenschappelijke woonprojecten

Senioren hebben belangstelling voor gemeenschappelijke woonprojecten

Eén op de zeven Leidenaren is 65 jaar of ouder en hun aantal groeit. Hún ouders verbleven de laatste levensjaren in een verzorgingshuis. De huidige generatie senioren moet heden ten dag zelf woon- en zorgvoorzieningen treffen. Er bestaan drie burgerinitiatieven in Leiden die lobbyen voor zelfstandige samenwonen projecten voor mensen die die naar elkaar omkijken. Ze kloppen aan bij de gemeente maar krijgen nul op het rekest. Er zijn echter alternatieven, dat bleek op monumentendag.

“Leiden is de op één na dichtstbevolkte gemeente van Nederland”, vertelde een jonge bouwkundige opgewekt op de bijeenkomst ‘Langer zelfstandig wonen’, vorige week in het stadskantoor. “Op 120 plekken, goed voor 10.000 woningen, zijn bouwplannen in verschillende stadia van verwerkelijking”, vertelt hij. Voor 4.000 is de bouw al begonnen, de overige zijn ‘zachte’ plannen, waar nog wel uitval is. Ongeveer  97% van de nieuwbouw woningen zijn appartementen. En senioren woningen? Uit zijn behoedzaam gekozen woorden kon worden opgemaakt dat de gemeente geen specifiek plannen heeft voor ouderen. In ambtelijke ogen zijn door regelgeving alle nieuwbouw woningen seniorproef. En treffen van extra voorzieningen, gemeenschappelijke ruimten voor ontmoeting? “Elke vierkante meter moet betaald worden”.

Op Monumentendag kan men de Engelberta Hoeve, een van de plekken van plezier, bezoeken. Architect Marcel van Dijk geeft uitleg over de renovatie en verbouw van de dit voormalig restaurant dat door Stadsherstel  Amsterdam geëxploiteerd gaat worden. “Ik heb al heel senioren gesproken geïnteresseerd in dit woonproject”, zegt hij. In de voormalig boerenhoeve en restaurant komen 12 woningen in oppervlakte variërend tussen 60 en 100 vierkante meter. Het zijn overwegend grondgebonden woningen met een trap naar de slaap- en badkamer boven. “De hooikamer”, Van Dijk wijst naar een losstaand gebouw, “heeft nog geen definitieve bestemming maar zou best een gemeenschappelijke ruimte kunnen worden”. Rond om het gebouw ligt aan de Rijn een gemeenschappelijke tuin op het zuiden, bomen bieden er natuurlijke schaduw. De huur? Nee, dat weet Van Dijk nog niet.

Er zijn drie burgerinitiatieven, werkgroepen die zich in Leiden beijveren voor groepswoonvoorzieningen. Ton Polderman van de woongroep ouderencontact BurgProfwijk: “Wij zijn een (notariële) vereniging met 58 leden. Ons doel is een gezamenlijke woonvoorziening met  gemeenschappelijke ruimte te stichten, waarbij wederzijdse aandacht centraal staat. Wij overleggen incidenteel met de wethouder (Spijker) en ambtenaren die gebonden zijn aan strikte uitgangspunten om het afgesproken bouwvolume te realiseren en de vrije hand te geven aan projectontwikkelaars”.

“Groepswonen071 is een platform die sociale woonomgevingen bevordert met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte”, zegt Dorien Hooman. Wij zijn voortgekomen uit de Leidse Woongolf en de Burgertop L750. Wij richten ons op alle leeftijden, huur en koop, naar buiten gericht met een multicultureel centrum. Wij hadden een keer een gesprek met de wethouder. Wij zoeken een locatie en meer mensen: info@groepswonen071.nl

“Onze ‘Vereniging Natuurlijk Samen Wonen’ wordt getrokken door 6 personen met een potentiële achterban van zo’n 300 belangstellenden”, zegt  Martine Elderkamp. “Onze woondroom is een levensloopbestendig, duurzaam/groen stads meer-generatie-hof met een diversiteit aan bewoners en inkomensgroepen. Contact met de gemeente Leiden zijn positief maar leidde nog niet tot resultaten: secr.nsw@outlook.com

Bij de foto: Architect Marcel van Dijk: Senioren hebben wel interesse in de Engelberta Hoeve als plaats voor een gemeenschappelijk woonproject.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *