Wethouder Leewis treedt af, het politiek spel in niet haar ding

Martine Leewis (GroenLinks) 1½ jaar wethouder in het D66,GroenLinks en PvdA college, stapt op. Als reden van aftreden geeft zij op dat haar politieke rol haar niet ligt. De eerste reacties op haar vertrek zijn meelevend, van begrip tot dapper. Maar is het moedig of laat zij de boel in de steek?

“Een prachtige baan, maar niet voor mij”, staat in haar afscheidsbrief. Leewis werd in 2018 gevraagd voor wethouder door GroenLinks na hun daverende verkiezingsoverwinning. De partij mocht meteen twee wethouders leveren. De eerste was gauw gevonden, Yvonne van Delft een ervaren raadslid die bovendien in haar dagelijks werk tijdelijk als plaatsvervanger van hoge ambtelijke bestuursfunctie haar salaris verdiende. GroenLinks spotte Leewis op de Darwinweg bij het waterschap Rijnland waar ze voor Water Natuurlijk ( D66 en GroenLinks) langjarig dagelijks bestuurder was. Bevlogen en luidkeels gebekt in water en natuur aangelegenheden, leek zij de ideale gemeentebestuurder. Leewis was bij Rijnland al een  soort van water-wethouder met een onvolprezen track record op het terrein van natuur en water. Levendig en goed hoorbaar begon ze vorig voorjaar haar taak, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte. Een paar dikke dossiers lagen op haar te wachten,  bovenop het hoofdpijn dossier Ringweg Noord met daarin forse budget overschrijdingen.

Na haar aftreden staat zij de pers te woord. Mag je iemand duidelijk geëmotioneerd en doodmoe wel hard aanpakken? U was jaren dagelijks bestuurder bij het waterschap, u woont in Leiden en kent het circuit, heeft u zich vergist met het Leids wethouderschap te aanvaarden? “Nee’’, zegt Leewis, maar het staat allemaal in mijn afscheidsbrief dat mijn politiek rol mij niet ligt”. Speelt het verschillende politiek klimaat dat bestaat tussen het (milde) waterschapsbestuur en het veel scherpere politieke debat bij de gemeente, enige rol bij uw beslissing? Ook niet.  “Ja, het is wel veel harder werken, bij het waterschap kun je ’t in drie dag af”. Geen ruzie met de fractie, geen onenigheid met de collega’s, goed met iedereen opschieten? Lewis: “Het is prachtig en eervol werk waarbij ik fantastische mensen ontmoet”. “Maar sorry, na 1 ½ jaar weet ik dat dit werk gewoon niet mijn ding is ”. Maar hoort bij een eervolle publieke functie ook niet een overeenkomstig portie plichtsbesef?

Een wethouder die ontslag neemt mag maximaal 30 dagen aanblijven, volgens de wet. GroenLinks gaat op zoek naar een nieuwe wethouder. Stapels dossiers liggen op die opvolger te wachten, projecten kunnen vertraging oplopen, persoonlijke contacten moeten opnieuw opgebouwd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *