Vlag uit voor ‘werelddoelen’

Op woensdag 25 september wapperde aan het Leidse stadhuis de vlag met de 17 ontwikkelingsdoelen (’Global Goals’) van de Verenigde Naties. Tientallen andere Nederlandse gemeenten staken eveneens deze vlag uit.

Het gebeurde in de week waarin wereldleiders bijeen waren in New York om maatregelen tegen klimaatverandering en andere wereldproblemen te bespreken. Onze eigen koning Willem-Alexander sprak de VN toe. De Noorse teener Greta Thunberg (16) riep er huilend in een speech: „Jullie generatie heeft gefaald!”

In Leiden ging het er een stuk rustiger aan toe. Onder lunchtijd verzamelden zich woensdagmiddag in het stadhuis tientallen vertegenwoordigers van scholen, musea, verenigingen en maatschappelijke organisaties, die de VN-doelen de komende jaren met activiteiten en acties gaan ondersteunen.

Wethouder Paul Dirkse zegde steun toe van de gemeente. Hij wees erop dat Leiden onder andere z’n steentje kan bijdragen (en dat al ruim 444 jaar doet) door ieder jaar vele duizenden goed opgeleide jonge mensen voor de arbeidsmarkt af te leveren. Het is dus van groot belang dat de 17 doelen voor een betere wereld (met goed onderwijs, goede gezondheidszorg, schoon drinkwater, nieuwe energiebronnen, enz.) onderdeel zijn van de les- en studieprogramma’s.

In Nederland hebben zich inmiddels tachtig gemeenten aangesloten bij een landelijk netwerk van steden en dorpen, die de VN-doelen omarmen en gaan samenwerken om kennis en ervaring uit te wisselen.

Na wethouder Dirkse sprak een cultureel ondernemer, Jasper Visser, die zich inzet om een groot kennisfestival, UN Live, in Leiden te organiseren, waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. Hij is in gesprek met Leidse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, met de Universiteit en de Hogeschool Leiden, met organisaties van vrijwilligers en de Leidse musea om dit (inter-)nationale festival gezamenlijk van de grond te krijgen.

’Bewustwording’ noemden de deelnemers aan de lunch als voornaamste reden om hun medewerking te verlenen. „De VN-doelen vormen samen één verhaal, ze zijn bedoeld als een soort regeerakkoord voor alle landen, alle provincies, alle gemeenten, alle bedrijven, alle scholen en universiteiten in de wereld”, zegt iemand bij een broodje kaas.

Of deze bewustwording op wereldschaal ook écht een bijdrage gaat leveren aan het verminderen van achterstanden in Leiden durfde men nog niet te beloven. Voorlopig groeit hier het aantal klanten van de Voedselbank. Minima merken vooral dat de premies voor ziektekosten omhoog gaan en niet hun inkomen. Subsidies om van het gas af te kunnen gaan, zijn misschien wel harder nodig dan mooie woorden over ’Global Goals’. Meer over de 17 doelen is te lezen op de website SDGNederland.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *