Gaat snellere doorstroming Willem de Zwijgerlaan nieuw verkeer aantrekken?

Omwonenden langs de Willem de Zwijgerlaan (WdZl) en belanghebbenden konden maandagavond hun ideeën kwijt over nadere inrichting van dit tracédeel van de Leidse Ringweg Noord (LRN).  De WdZl is de slagader van het Oost – West autoverkeer door Leiden. De LRN beoogt vlotte verkeersdoorstroming en ontmoediging van het verkeer dat zich nu nog door de binnenstad wringt. Net als bij woningbouw is ruimtegebrek Leidens’ probleem. Worden er evenwichtige keuzen gemaakt tussen de belangen van bewoners en weggebruikers van auto, fiets of voetgangers?

De Leidse Ringweg Noord (LRN) vormt samen met de A4, A44, N446 en in aanleg zijnde de RijnlandRoute, de Leidse Ring. Terwijl veel Nederlandse gemeenten al in de jaren ’80 van de vorige eeuw ruimten reserveerden voor hun rondweg, bleef ‘t in Leiden bij plannen, en verweesde viaducten. Anno 2019 is de ruimte voor (auto) wegen schaars en stuit de overheid opnieuw op verzet van mondige kritische burgers.

De Leidse Ringweg Noord, het deel tussen Schipholweg en de Zijlbrug, liep al flinke vertraging op. De nieuwe plannen voorzien in herinrichting van kruisingen met Morssingel en Dellaertweg. Op Leiderdorps grondgebied wordt de brug over de Dwarswetering van de N446 verbreed. Deze oude spoorbaan wordt vierbaans en daar mag in de toekomst (legaal) 70 km per uur gereden worden. Vanwege de vertraging liepen de aanlegkosten op met 15 tot 20%. De kosten nu zijn € 134 miljoen, dat was 119 hiervan neemt Leiden 95 miljoen voor haar rekening.

Ongelijkvloerse kruising

De belangrijkste aanpassing in de LRN is de ongelijkvloerse kruising van de WdZl en IJsselmeerlaan/Sumatraweg. Hierdoor kan het doorgaand verkeer ongehinderd doorstromen en wordt het kruispunt voor fietsers en afslaand verkeer rustiger én veiliger. Er komen geluidsschermen  van 2 á 3 meter hoog.  Om ruimte te maken worden de huizen WdZl nr. 50 tot 60 afgebroken. Het fietspad aan de noordzijde van de  WdZl wordt breder er langs rijdt het autoverkeer maar nu in één richting, dat verderop invoegt.

Het veel besproken twee-richting-fietspad over de Zijlbrug, zuidzijde, blijft. Het was een blunder van een (vorig) college toe te laten dat op Leiderdorps grondgebied een rijtje woningen pal langs de uitvalsweg gebouwd werd, waardoor geen plaats overbleef voor een fietspad.

De reacties van de ca. 100 aanwezige wijkbewoners en belanghebbenden op de inloopavond waren neutraal tot kritisch waar het ging om de nadrukkelijke keuze vóór de auto. Voorspelbaar natuurlijk, het was geen avond georganiseerd voor automobilisten. Naaste bewoners vrezen dat de versnelde doorstroming opnieuw (meer) verkeer aantrekt:  ‘Er werkt niets beter tegen een file, dan een file’, is een gevleugeld gezegde. De voetgangers – en fietsersoversteekplaats ter hoogte van de Margrietstraat verdwijnt maar pas op het tijdstip dat alles klaar is, wordt deze vervangen door een zelfde fiets- voetgangersvoorziening  ter hoogte van de Julianalkade. 

Omwonenden vrezen stikstof problemen, scherpen alvast de protestpennen en lieten weten alleen tevreden te zijn met ondertunneling van het hele tracé. Besluiten over het tracédeel WdZl vallen in 2022, in 2025 gaat de eerste schop de grond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *