GroenLinks vervult snel haar wethouders vacature

De fractie van GroenLinks draagt Ashley North (28) voor als wethouder. Als de gemeenteraad donderdag 17 oktober instemt, wordt North lid van het college van B&W met Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte als aandachtsgebied. Wie is deze jonge, gedreven en pientere stadspoliticus? Bij zijn verkiezing tot beste raadslid 2018 eerder dit jaar, vroegen wij deze (nu) beoogde wethouder: ‘Ashley, wat ben je ’t meest, Groen of Links”? “Allebei natuurlijk, wat dacht je, maar eerlijk, ik was wel eerder links dan groen” .

North werd geboren in Potchefstroom, Zuid-Afrika. Op jeugdige leeftijd verhuisde hij naar Nederland, groeide op in de regio Leiden in een eenoudergezin. Omdat zijn moeder niet goed voor hem kon zorgen, werd hij rond zijn twaalfde jaar een beroep gedaan op jeugdhulp. “Reeds in die periode raakte ik geïnteresseerd in politiek”, vertelde hij indertijd. “Armoede en zorg en mogelijke oplossingen daarvoor hielden mij toen al bezig. Natuur en milieu had van jongs af ook mijn aandacht”. Op zijn 16de werd North lid van GroenLinks.

Cum laude

Ashley North zat op het Bonaventura College, studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Cum  Laude (met gemiddeld een 8) slaagde hij voor zijn doctorandus titel, om daarna als leraar geschiedenis op de Vrije School in Den Haag te gaan werken. Bestuurlijke ervaring deed hij op bij DWARS, de GroenLinkse jongeren waar hij vanaf 2012 een bestuursperiode landelijk voorzitter van was.

In 2014 werd hij, als derde op de kandidatenlijst, gekozen in de gemeeteraad van Leiden. In zijn raadswerk jaar belette hij, bij het vorig gemeentebestuur, invoering van de mantelzorgboete. (Ouderen die bij hun kind inwonen zouden gekort worden op hun AOW). Hij speelde geld vrij voor jeugdbeleid waarbij jongeren zelf mochten meebeslissen en maakte zich verder hard voor meer dansgelegenheden in Leiden. Een succes dat North ook op zijn conto mag schrijven is de ecologische versterking paragraaf in het Manifest Leiden Bio Science Park, waarin het Bio Science Park opgeroepen wordt zich niet alleen economisch maar ook ecologisch te versterken. Dit had tot gevolg dat inmiddels miljoenen euro’s gestoken zijn in het vergroenen en meer biodivers maken van dit bedrijventerrein. Het zal North zeker helpen in zijn nieuwe functie dat hij in 2018 deel uitmaakte van het GroenLinks onderhandelingsteam die het  college beleidsakkoord, de samenwerkingsbasis van het stadbestuur (D66, GroenLinks en PvdA), tot stand bracht.

Integriteit onderzoek

Onderdeel van een wethouders benoeming is een risicoanalyse integriteit onderzoek dat uitgevoerd wordt door een onafhankelijk adviesbureau. Burgemeester Lenferink rapporteert hierover, alsmede over zijn eigen gesprek met North, in een brief aan de gemeenteraad: ter informatie:

https://leiden.notubiz.nl/document/8055685/1/Brief_burgemeester_over_integriteitsanalyse_kandidaatwethouder.

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit Vahit Köroğlu (D66), Dorien Verbree (VVD) en Joost Bleijie (CDA), beoordeelt of de kandidaat wethouder voldoet aan de eisen van de Gemeentewet en de gedragscode. Ook deze commissie doet verslag tijdens de raadsvergadering. Na zijn verkiezing tot  wethouder, legt de heer North ten overstaan van de burgemeester Lenferink de ambtseed of belofte af. De raadsvergadering van 17 oktober begint om 19:00 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *