Ashley North de nieuwe wethouder van GroenLinks

Ashley North (28) werd donderdagavond met 33 van de 37 stemmen gekozen tot de (tweede) GroenLinks wethouder in het Leids stadsbestuur. Glunderend staat hij naast de burgemeester aan wie hij net de belofte, het alternatief voor de ambtseed, heeft afgelegd. De rapportage van zijn antecedenten, een onderzoek voorafgaand aan deze benoemingen, liep op rolletjes. Evenals het mini debatje over politiek heikele kwesties.  Was je niet een beetje zenuwachtig Ashley? Wethouder North: “Echt niet, ‘t was voor mij een heerlijke ontspannen avondje”.

Maar er staat de nieuwe wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte wel het een en ander te wachten. Alle minzame woorden ten spijt, zijn bestuurlijke onervarenheid en politieke positie verandering werden hem fijntjes onder ogen gebracht. Volgens GroenLinks werd voor North de zelfde selectie methode gehanteerd als bij de vorige, vroegtijdig afgetreden, wethouder Martine Leewis. North is echter haar spiegelbeeld. Leewis had niets met het politieke spel maar verdiende ruimschoots haar sporen als waterbestuurder bij het Hoogheemraadschap. Waarschijnlijk zocht GroenLinks een vertrouwd gezicht dicht bij huis, wie anders dan haar eigen fractievoorzitter, haar opinieleider en enthousiaste roerganger.

North is historicus, economisch historicus, melde hij verscheidene malen in zijn toespraken. Hij gaf leiding aan het GroenLinks jongeren bestuur en aan zijn gemeenteraadsfractie. En als leraar bij het voortgezet onderwijs, moet je ook  orde houden, toch! Over zijn empathisch vermogen voor mensen aan de onderkant van de samenleving, bestaat gezien zijn levenservaring geen enkele twijfel. Maar wellicht in collegiaal B&W. verband kan het knap lastig voor hem zijn bij bezuinigingen op het sociaal domein.  

Hoofdpijndossier

North erft van zijn voorganger het hoofdpijndossier de Ringweg Leiden. SP fractievoorzitter Antoine Teeuwen wilde geen party-breaker zijn, maar kondigde aan steun  voor dit project te onthouden. Dit project kost 102 miljoen euro, 30 miljoen meer dan in 2016 begroot. Teeuwen vindt het bizar dat in dit bedrag 40 miljoen zit voor twee tracé-gedeelten die op het grondgebied van Leiderdorp liggen. En het verdwenen fietspad over de Zijlbrug wil hij ook terug.. Verder hinten enige raadsleden behoedzaam gehint dat het de nieuwe wethouder wel eens moeilijk zou vallen afstand te bewaren van zijn raadsfractie en de boven schikking van zijn boven geschikt collegiale verantwoordelijkheid, als lid van B&W, te accepteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *