Met een papier minicontainer bij huis wordt beter gescheiden

Bewoners van de wijk Kloosterhof in de Stevenshof kunnen in januari, als eerste Leidenaren, een derde mini papier container krijgen die vier wekelijks wordt opgehaald. Hiermee denkt de gemeente meer papier te scheiden. “Er verdwijnen nog te veel kranten en karton in de (groene) restafvalcontainers”, zegt wethouder Yvonne van Delft (GoenLinks). “Gewoon weer een stapje voorwaarts op de weg naar een beter milieu”, aldus Van Delft. De huidige ondergrondse afvalcontainers blijven, Leidenaren kunnen er ook voor kiezen hun stapeltje oude kranten zelf weg te brengen”

In Nederland produceren we jaarlijks bijna 500 kilo afval per persoon. Ruim de helft daarvan leveren we gescheiden in, internationaal een huzarenstukje. Papier en glas zijn onze koplopers, ruim 70 procent wordt naar de papierbak of glasbak gebracht. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval die de gemeenten in 2015 en 2016 hebben ingezameld is volgens de statistieken nagenoeg gelijk gebleven sinds 2014. De gemeente mikt nu dus op de resterende 30%. Ze wordt geholpen bij de papierafname door technologische ontwikkelingen bij voorbeeld de digitale krant. Maar of bomen, drukinkt en transport opweegt, tegen de giga-computerkosten, daar zijn de duurzaamheidsgeleerden het niet over eens.

Boete

In de Leidse begroting van 2020 staat de gemeente nu beboet op haar afvalstoffenheffing met € 9 van per huishouden, die ze vrolijk doorberekend aan de ca. 50.000 Leidse huishoudens. De totale stijging van de afvalstoffenheffing is daarmee gemiddeld 28 euro per huishouden op jaarbasis. Vergeleken met andere steden doet Leiden het ook weer niet zó slecht,  met haar totaal van huishoudelijk afval van 376 kg. Delft: 394 en Haarlem: 425 (cijfers uit 2017 met als bron ‘Waar staat je gemeente’).

De gemeente verwacht dat zij met de introductie van de papier minicontainer, grijs met blauwe deksel, meer papier voor hergebruik zal inzamelen. Zij heeft berekend dat in vier jaar tijd het aan huis ophalen een miljoen kilo oud papier extra kan opleveren. Oud papier is uitstekend geschikt voor hergebruik, meldt zij. Een papiervezel heeft wel zeven levens. Na vier maanden wordt de proef in de Stevenshof geëvalueerd en na de zomer 2020 start de eventuele uitbreiding naar andere wijken. De planning is dat eind 2021 alle huishoudens die daarvoor kiezen, de extra minicontainer hebben. Zou de  gemeente het geld dat zij bespaart met haar afval scheidende burgers ook teruggeven aan hen via lastenverlichting? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *