B.&W.: Voor instandhouding van een sociaal beleid moet bezuinigd worden op de minima

“De raadsleden van de D66 zijn niet de politiek ingegaan om op de ziektekosten van Leidse minima te bezuinigen”, zegt Lodi van Brussel woordvoeder van zijn partij. “Het viel ons zwaar, maar uiteindelijk moet je ’t doen met het geld dat je hebt”. In de gemeenteraad van  17 oktober steunden D66, GroenLinks,  PvdA en VVD het voorstel om € 954.000 te bezuinigen op de bijdragen van de premies van de collectieve ziektekosten verzekering voor mensen met de kleinste beurs.

Volgens het college van B.&W. (D66,GroenLinks en PvdA) dwingen de oplopende tekorten in het Sociaal Domein tot bijsturing. Anders lopen de komende jaren de tekorten nog meer op, menen zij. Ook als het Rijk de stijgende uitgaven van jeugdhulp en WMO deels compenseert, is bijstellen nodig. Indien niet wordt ingegrepen, bedraagt het tekort in 2020 € 6 miljoen in het Sociaal Domein en loopt dat nog verder op tot een aanhoudend tekort van € 12,7 miljoen in 2023.

Van Brussel: “De verantwoordelijkheid een stad besturen, bestaat niet alleen uit leuke kanten er horen ook moeilijke keuzen bij”. “Als het financieel tegenzit, moet je ook kritisch naar je uitgaven durven kijken”.

Maar kunnen die tekorten in het sociaal domein niet goedgemaakt worden uit andere potjes? Bij voorbeeld op het onderhoud van een kademuur uit stellen, een  bescheidener opknapbeurt van het stadhuis? Van Brussel:  “Bij de start van dit college in 2018 spraken de college partijen af dat geen geld van andere sectoren gebruikt wordt voor tekorten elders”. “Een hek om het Sociaal Domein, werd het genoemd”.

De ca. 5.000 Leidse minima, uitkeringsgerechtigden en mensen met laag betaalde kleine baantjes, met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau, kunnen nu gebruik maken van de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) in aanmerking komen voor de Zorgtoeslag van de Belastingdienst. In 2019 is deze toeslag voor de laagste inkomens € 99 per maand. De voorgestelde tegemoetkoming in 2020 voor de Av-standaard is € 15 per maand en voor de Av-top € 20. Dat betekent dat voor beide pakketten de tegemoetkoming € 15 per maand minder dan in 2019 wordt. Op het bescheiden budget is dat een forse aderlating.

Nu staan er later dit najaar meer bezuinigingen op de rol voor deze inkomens categorie. Waarom wordt deze bezuiniging naar voren gehaald? B.&W. “Omdat de zorgverzekeraar, Zorg & Zekerheid, verplicht is om uiterlijk 13 november 2019 de verzekerden te informeren over de premies voor 2020”.

B&W. voert bij haar maatregelen terecht aan dat zij, vergeleken met andere Nederlandse gemeenten, altijd royaal is geweest met haar steun voor de minst draagkrachtigen. De meeste Leidenaren zien Leiden als een rijke, welvarende stad. Dat beeld is echter onjuist. Onze stad heeft procentueel meer armen dan andere steden.  Het percentage Leidse huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau schommelde in 2011-2016 tussen de 15,5% en 15,9%. Dat is gemiddeld 1,7 procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *