Prikkelarme bezoekdag in Museum De Lakenhal

Maandags is Museum De Lakenhal gesloten, maar het was geen rustdag op de 25 ste november. De tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt- Rising Star’ was speciaal opengesteld voor bezoekers voor wie alle bijkomende ervaringen van kijken naar kunst hen te veel is. “Wij hebben het personeel gevraagd vandaag geen parfum te dragen”, zegt Anouk Heesbeen. “En toen […]

Lees verder


Ruzie over kilometertje spurten met 26,5 miljoen euro als inzet

“Verbaasd, ja, ik ben echt verbaasd dat Leiderdorp terugkomt onze afspraak over de 70 km per uur snelheidslimiet op de N445”, zegt wethouder Ashley North (GroenLinks). Vorige week struikelde het gemeentebestuur van onze buurgemeente over de afspraak en stuurt nu aan op 50 km per uur. op de ‘Oude Spoorbaan’. North, de pas aangetreden wethouder, […]

Lees verder


Verkamering voorstel geeft veel ruimte aan onroerend goed speculanten

De verkamering in Leiden, het bouwkundig opdelen van een woningen, kan alleen gestopt worden met de bouw van voldoende woonruimte voor studerende- en werkende jongeren. De ‘regeling onttrekking woonruimte’ waarover op 3 december de gemeenteraad beslist, zet de deur voor ongebreidelde woningsplitsing wijd open.  B.& W. kiezen niet voor bewoners, studenten of werkende jongeren maar […]

Lees verder


Leidse Hout groene long in dichtbebouwde stad

De econoom Willem Weiland (1940) voelde zich na een loopbaan in het bedrijfsleven nog lang niet uitgeleerd. Prakkiserend over het onderwerp van zijn eindscriptie voor zijn studie Cultuurwetenschappen, keek hij peinzend uit het raam van zijn woonkamer. Brainwave: ‘De Leidse Hout!” “Mijn vrouw en ik wonen er al 47 jaar langs, we wandelen er vrijwel […]

Lees verder


Staat onze stad ten voorbeeld van medemenselijkheid?

In de Burgerzaal van het stadhuis werd dinsdag gevierd dat Leiden 10 jaar geleden het ‘Manifest voor compassie’ ondertekende. Een zaal vol Leidenaren, vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke – en maatschappelijke  organisaties, die (nogmaals) hun handtekening zetten om daarmee publiekelijk hun solidariteit en medemenselijkheid te uiten . “Ik mis wel de verbinding met de huidige actualiteit, waar […]

Lees verder


Rover: Gemeente moet actie nemen op de groei van het openbaar vervoer

De vereniging voor reizigers in het openbaar vervoer, Rover, spoort het gemeentebestuur aan sneller in te spelen op de groeiende vraag naar trein en bus. Bedreiging van milieu, vastlopende verkeersstromen noodzaken daartoe. Het aantreden van de nieuwe wethouder mobiliteit, Ashley North (GroenLinks), vindt Rover een goede gelegenheid met haar ideeën naar buiten te komen. “Er […]

Lees verder


De Lokhorstpanden een succesvol burgerijprotest uit 1967

Sommige protesten hebben succes, andere niet. Als je de politiek wilt overtuigen, is een belangrijke vraag of je verhaal aansluit bij de tijdgeest. Zelfs bijna unaniem genomen besluiten kunnen dan worden teruggedraaid. Dat is de conclusie van een artikel in het Leids Jaarboekje 2019. Het boekje, een boek van meer dan 200 pagina’s, werd op […]

Lees verder


Kan een toeristenmagneet een stad te gronde richten?

Ken ik straks mijn stad nog terug als de vercommercialisering van het Leids Erfgoed zich onbelemmerd voortzet? Yael Vinckx en regisseur Alex Bordewijk maakten hierover de documentaire ‘I am Rembrandt’. Van wie is de stad ? “Van de bewoners natuurlijk”, antwoorden bestuurders, (binnenstad) bewoners, ondernemers en citymarketeers. Hun inzichten en belangen verschillen echter. De koeienletters […]

Lees verder