Bezuinigingen treft hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers

Het college van B.&W. (D66, GroenLinks en PvdA) ziet zich gedwongen te bezuinigen op het Sociaal Domein en kiest onder andere voor een besparing bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoeker (STUV) ontvangt jaarlijks ruim € 600.000 voor haar humane werk. Maar het politieke draagvlak voor behoud van deze voorziening brokkelt snel af na de komst van de door het rijk bekostigde Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam. Die maakt de Leidse Bad Brood (BBB) overbodig. Maar wordt snel afgebouwd?

In de BBB opvang aan het Maansteenpad in de Mors wonen momenteel 17 uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat waren er ooit het dubbele. Kan deze  doorstroming STUV tot haar succes rekenen? Nou, nee, veel bewoners verdwenen maar de meesten niet op weg naar hun herkomst, maar meestal met onbekende bestemming. Het zit deze onfortuinlijke mensen, zonder wettelijke verblijfsvergunning, ook echt niet mee. Tot overmaat van ramp blijkt telkenmale blijkt dat hun geboorteland hen liever kwijt dan rijk is. Ze geven hun verre burgers geen in-reisvergunning.

Het Leids stadsbestuur wil op den duur wellicht de juridische dienstverlening aan uitgeprocedeerde asielzoekers handhaven, houden zij de gemeenteraad voor, ze hebben daar wel € 110.000 voor over. De bezuiniging van € 525.000 die het college inboekte voor 2020 is waarschijnlijk allang verrekend met de miljoenen die zij willen bezuinigen. En de gemeenteraad, die in geldzaken het laatste woord heeft, mag kiezen straks tussen geld besparen op de sociale minima, jeugdhulp óf op uitgeprocedeerde vluchtelingen voorzieningen.

Sluiting BBB uitstellen

Inspreker, bestuurslid van STUV, vraagt de raad meer tijd voor ambtelijk –  en bestuurlijk overleg. “Kort ons in 2020 niet, geef ons tijd onze vluchtelingen goed over te dragen”, luidt haar pleidooi. Laat STUV haar taak die zij al 21 jaar uitvoert, nog enige tijd uitvoeren. Deze mensen kunnen nergens anders terecht. “Hiervoor hebben wij jaarlijks € 250.000 nodig. Met een bedrag van 250.000 euro per jaar kan STUV voortbestaan in de oude vorm, functioneren als voor de komst van de BBB. Mensen perspectief bieden en in Leiden blijven opvangen en onderdak verlenen”, aldus STUV

Raadslid Alyssa Voorwald laat echter een heel ander geluid horen: “Wat de VVD betreft gaan de uitgeprocedeerden zo snel mogelijk naar Rotterdam”. De LVV is volgens haar een fatsoenlijke opvang, waar actief gewerkt wordt aan een duurzaam perspectief, activering en terugkeer naar land van herkomst. Klinkt er een licht verwijt in haar stem door aan het adres van STUV als zij zegt: “De LVV stelt zich als doel vertrek van de uitgeprocedeerden”. Anders dan de Leidse BBB zit er in principe een maximum aan de verblijftijd in een LVV, dat is 6 maanden. Betrokkene is verplicht mee te werken aan terugkeer.  Spreekster vraagt zich hardop af: “Waarom zou de Leidse belastingbetaler de kosten voor een BBB voorziening langer moeten ophoesten voor mensen die illegaal in Nederland verblijven en waarvoor een wettelijk alternatief open is in Rotterdam, waar nu bedden leeg staan?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *