Studentenhuizen waar het de minste overlast geeft

De gemeente wil de verkamering, het opsplitsen van woningen in (studenten) kamers, middels maximale percentages per wijk aan banden leggen. Invoering van een binnenstad verkameringquotum betekent echter dat studentenhuizen moeten sluiten en haar bewoners op straat komen te staan. Volgens Sander van Diepen moet niet ontkamerd worden op basis van quota’s, maar moet overlast beperking maatgevend zijn. Van Diepen: “Wie stoort zich aan een lawaaierige student om 2.00 s ’nachts in de Breestraat?”

Sander van Diepen (1989), gemeenteraadslid D66, is al even student af. Hij is de gezaghebbend woordvoerder voor verkamering voor Leiden’s grootste college partij. In zijn oude studentenhuis, Hooigracht 39, wil hij zijn zienswijze die breed gedragen wordt in de raad, graag toelichten. “De medewerking van de studentenverenigingen, dat is  in andere studentensteden wel eens anders”, zegt hij, “gaven dit voorstel extra autoriteit”.

Aanspreekpunt

“Geschiedenis en rechten en een periode in de studentenraad”, antwoordt hij op de eerste vraag. Op het bord achter hem in zijn voormalige studentenhuis staan boven elkaar de 21 bewoners , studentes en studenten met hun corvee schema. “Toen ik in Leiden aankwam, stond ik onderaan en het laatste jaar boven”, zegt hij. “Ik was toen de huis oudste, de nestor zeggen wij hier. Dan ben je de eerst verantwoordelijke voor orde, sfeer en het aanspreekpunt voor de omwonenden”.

Van Diepen’s inzet in de gemeenteraad is om geen studentenhuizen te sluiten maar overlast voor omwonenden te beperken plus strenge bouwkundige- en veiligheidseisen te stellen. Hij bepleitte in de gemeenteraad dat in het Leids winkelgebied en haar verbindende straten en steegjes best een percentueel hoger studentenhuis gehalte kan bestaan. Wat hem betreft mag het starre verbod dat ook geen twee studentenhuizen naast elkaar mogen staan, fietsen altijd binnen gestald moeten worden en dergelijken, wel van tafel. Daarentegen is hij vol begrip dat in de wijken Transvaal, de Mors en de Zeeheldenbuurt geen studentenhuizen horen. De gehorige rijtjeshuisjes waar brandveiligheid regels door malafide verhuurders aan hun laars gelapt worden en fietsen  het trottoir blokkeren,  behoren gezinnen toe, vindt de democraat.  

Groei aantal studenten

“Ik roep al een jaar dat niet beperkende quota’s maar méér ruimte voor studentenhuizen in het dun bevolkte winkelgebied overlast beperkt”, aldus Van Diepen. Bij de cijfers die op 17 december bij de raadsvergadering besproken worden, wettigt het aanwezigheid percentage van 20% plus studentenhuizen. “Dan is er geen noodzaak tot sluiting”. De verkameringsquota in de wijken rond de binnenstad blijft 8% en de buitenwijken 5%. De huur van een studentenkamer in Leiden bedragen tussen de € 300 en € 500. Tijdens de economische recessie werd vanaf 2008 nauwelijks in Leiden gebouwd. Die opgelopen achterstand wil de gemeente nu snel inlopen met 2.800 studentenwoningen die vóór 2025. Het zijn veelal studio’s zoals  die in de Lammerschans driehoek. De nieuwbouw is nodig omdat het aantal studenten, met name de buitenlandse studenten, fors gegroeid is. Waren er  tien jaar geleden nog 18.000 nu 28.000. De helft daarvan woont in Leiden. Studenten maken 10% uit van de Leidse bevolking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *