3 October viering groeit sommige organisatoren boven ‘t hoofd

De organisatie van de Leidse stadsfeesten wordt steeds ingewikkelder en daarom besluit het gemeentebestuur de coördinatie van festiviteiten op termijn te centraliseren. De verantwoordelijkheid voor de 3 October viering loopt nu nog via een vergunningstelsel met een rijtje organisatoren, zoals de 3 Octobervereniging  en verschillende uitbaters van horecabedrijven. B.&W. denkt voor de toekomst aan één overkoepelende instantie als vergunning nemer. Aanleiding hiertoe vormt mede een signaal van enige organisatoren dat hun de verantwoordelijkheid hen ‘boven ’t hoofd groeit’.

Elk groot publieksevenement levert een risico voor de openbare orde en veiligheid, schrijft B.&W. aan de gemeenteraad. Maar de constatering dat sommige organisatoren vrezen de controle te verliezen, is directe aanleiding tot maatregelen. Het college baseert dit mede op een onderzoek van het Event Safety Institute (ESI) die de risico’s onderzocht van de massaliteit van de 3 Octoberviering. Het was één van hun aanbevelingen de stadsfeesten onder te brengen bij één organisatie met één vergunning.

Ten voorbeeld aan deze gecentraliseerde organisatievorm staan steden als Nijmegen (de Vierdaagse), Assen (TT) en Den Haag (Life in Live festival). Naast de 3 Octoberviering kunnen  ook de Leidse stadsfeesten Koningsdag, Lakenfeesten, de Winterwonderweken met haar talrijke bezoekers, met één vergunning gaan werken. Zo’n nieuw stichtingsbestuur kan bemenst worden vanuit een bredere dan een festiviteit- of commerciële oriëntatie.

Burgemeester Lenferink is volgens artikel 172 van de gemeentewet in Leiden verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Met de verlening van festiviteitenvergunningen, aldus de burgemeester in zijn toelichting, gaat die verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid over op de organisator(en). Dat deze formele verantwoordelijkheid overdracht overeenkomt met de publieksbeleving ervan is echter de vraag. Zeker als sommige organisatoren zelf aangeven hen deze taak te zwaar valt.

Verantwoordelijkheid

Na de stadsfeesten van 2019 lieten een aantal organisatoren uit het Nieuwe Rijn gebied het

college namelijk weten de verantwoordelijkheid rondom het 3 October niet langer te kunnen en willen dragen. Volgens hen is dit evenement in hun gebied te complex is geworden en veel inspanning en middelen vergt om ‘t veilig te laten verlopen.

Het afgelopen jaar bij 3 October hadden de organisatoren een hekkenplan en werd geïnvesteerd in

extra camera’s en matrixborden. Binnen dit hekkenplan bleek de bezoekersaantal beter beheersbaar. Op slechts een tweetal korte momenten was er sprake van overcrowding, aldus B.&W in haar brief aan de gemeenteraad. Het afhekken van zo’n groot gebied heeft echter ook nadelen, aldus het college. Op sommige momenten zijn door de grote drukte de ingangen afgesloten, waardoor er onvrede ontstaat. Een tweede nadeel is dat een aantal bewoners die binnen het afgehekte terrein wonen, overlast ondervinden.

B.&W. wil de komende jaren een organisatiestructuur te ontwikkelen waarin de programmering, veiligheidsplan, een overkoepelend crowdmanagementplan én het mobiliteitsplan samen met één organisator in één vergunning stadsbreed wordt vastgelegd. Voor de veiligheid is in 2020 in het Nieuwe Rijn-gebied gekozen voor een tussenvorm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *