Leidenaren willen een wethouder voor fietsers

Eén lid van het college van B.&W. die zich uitsluitend bezig houdt met de fiets(er) in de stad, dat is één van de suggesties van een groep Leidenaren die zich over mobiliteit wensen in de stad boog. Deze wens sluit prima aan op het beleid van ons stadsbestuur: ‘Leiden zet de Fiets op 1’. Maar oplossingen liggen niet bij de benoeming van fiets lievende bestuurders, schaarse ruimte in de stad is het probleem.

Van de Leidenaren heeft 92% een fiets en 67% fietst dagelijks. Een gewone fiets (82%); een elektrische fiets (5%); en 28 % beschikt over een brommer, (snor)scooter of scootmobiel. Deze cijfers zijn onder andere ontleend aan een stads- en wijk enquête, waaraan ca. 2.500 Leidenaren tussen 16 en 84 jaar deelnamen.

Is fietsen in Leiden veilig? In 2017 meldt 11% de afgelopen twee jaar een fietsongeluk(je) gehad te hebben. Als gevaarlijke plekken noemde men de Breestraat, Herenstraat en vóór Leiden C.S. plus de rotondes waar fietsers door automobilisten geschept worden. Gevraagd naar de oorzaak van veel ongelukken melden de gevraagde personen dat de fietsroutes niet breed genoeg zijn voor de aantallen fietsers met verschillende snelheden. De Broekweg, de langzaam verkeer slagader van de Merenwijk, staat hieraan ten voorbeeld.

In Amsterdam zijn sinds april dit jaar de snorfietsen (blauw nummerbord) verbannen van het fietspad en is de berijder verplicht een fietshelm te dagen. Uit (voorlopig) onderzoek blijkt dat het aantal ongelukken drastisch is gedaald. Een belangrijke reden van de invoering van deze krachtdadige maatregel was dat in Amsterdam 80% van de snorfietsen harder reed dan de wettelijk voorgeschreven maximum snelheid van 25 km. per uur. De Leidse wethouder Ashley North (GroenLinks) antwoordde bij de presentatie van de concept mobiliteitsnota dat Leiden ook de mogelijkheid onderzoekt snorfietsen van het fietspad te weren.

Fietsparkeren

De actie ‘Flink fietsen’, de slogan die in het najaar 2016 op alle fietspaden gekalkt werd met als doel  woon – werk fietsen in een regenpak te stimuleren, had weinig succes. Niettemin verwacht het stadsbestuur dat fietsgebruik in 2030 met 40% is toegenomen. Op locaties waar extra behoefte aan fietsparkeerplaatsen bestaat, investeert Leiden in nieuwe hoogwaardige voorzieningen. North noemt 2020 een belangrijk jaar voor mobiliteit en bereikbaarheid van de stad.

Wat denkt de GroenLinks bestuurder van fiets parkeren op huidige autoparkeer plekken? Volgt hij Utrecht waar omlijnde fiets parkeer vakken zijn met stevige beugels en fietscoaches die aanwijzingen geven? Is hij bekend dat dat andere steden op drukke dagen gratis bewaakte fietsenstallingen opzetten? Ja, hij kent alle voorbeelden, maar wat gaat hij zelf doen aan de Leidse fietsen chaos?

De mobiliteitsnota van 2020- 2030 is geplaveid met goede voornemens. Even de nota uit 2015 opslaan. De fietsenstalling onder de Hema? “Gaat niet door”, zegt de wethouder, wist je dat niet. De Spanjaardbrug alleen voor fietsers en bussen. “We zijn in overleg met onze buurgemeente, niet zo eenvoudig snap je wel”. En in de Breestraat? Voorlopig staan die fietsen er nog, schots en scheef op het trottoir en ze kukelen om als dominostenen bij de eerste de beste windvlaag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *