VVD: Gemeentebestuur Leiden drammerig en betuttelend

“Leiden met een groene en sociale  uitstraling”, de toon waarop VVD oppositieleider Dorien Verbree dit zegt in haar Nieuwjaarstoespraak klinkt geringschattend. “Dat lijkt natuurlijk wel aardig, hé , maar hoe dat verwerkelijkt wordt, is toch echt minder fraai”, aldus de liberale voorvrouw in de gemeenteraad. Volgens haar zijn de maatregelen van het huidige D66, GroenLinks en PvdA bestuur betuttelend, dwangmatig en leiden zij tot verboden of subsidies.

Verbree heeft de afgelopen college periode van 1 ½ jaar een groot aantal maatregels van B.&W. voorbij zien komen die haar liberale hart pijn deden en naar haar mening niet stroken met de principes van individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Als voorbeelden noemt zij het verbod van sportverenigingen geen alcohol of chips meer in de kantines te verkopen. De parkeervergunning voor een tweede auto schreeuwend duur te maken.  Alle belastingen fors te verhogen, een lastenverzwaring die vooral Leidenaren met een koophuis treft. Dat de gemeente onderzoekt hoe zij de voedingskeuze van Leidenaren kan beïnvloeden, vindt zijn ook ongepast ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Het stoort haar dat steeds meer autoparkeerplaatsen worden opgeheven. En de elektrische auto geen extra plek krijgt. Met een gesubsidieerd tuinontwerp word je verteld dat je beter een plant dan een steen in je tuin kunt hebben, schampert zij. Cultuur is voor iedereen, maar ongevraagd wordt er vervolgens een cultuur coach op je af gestuurd, luidt haar verwijt.

“Waar leidt deze drammerige betutteling toe”, vraagt Verbree zich hardop af. “Tot weinig goeds”, geeft zij zich zelf als antwoord. Een gemeente die voor jou bepaalt hoe je woont, wat je eet, hoe je je vrije tijd besteedt, hoe je tuin eruit ziet en welk vervoersmiddel je gebruikt, is een schrikbeeld in haar ogen”. Verbree: De VVD houdt daar helemaal niet van, voegt zij er voor alle duidelijkheid aan toe. De fractie voorzitter in de gemeenteraad voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie meent dat Leidenaren prima in staat zijn zelf hun leven in te richten, zonder instructie van de overheid. Zij gelooft in eigen kracht van de burgers zelf keuzes te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *