Op ieder Leids dak een zonnepaneel

Vanaf de Burcht in Noordelijke richting kijkend, links de Marekerk en recht de schoorsteen van de ‘Lichtfabriek’, zijn er nauwelijks huizen met zonnepanelen op hun dak. Is het strenge vergunningsstelsel in onze historisch binnenstad hier schuld aan óf zien huideigenaren er geen brood in? Over enige tijdje weten wij het.

Het moet radicaal anders meldt het gemeentebestuur. In de gebruikelijke publiciteitscampagne stelt B.&W. echter niet de ideële milieuverbondenheid van haar burgers centraal, maar haar eigen dadendrang. ‘Op elk Leids dak hoort een zonnepaneel’, is de volksopdracht aan haar inwoners. Tot heden maakte B.&W. het haar (binnen) stad bewoners met het beperkend vergunningstelsel knap lastig gemaakt zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Regels van beschermd stadsgezicht, verboden aantasting van Leids historisch stedelijk schoon etc. etc. Goed nieuws, alles wat je vanaf de weg  toch niet ziet glinsteren, mag nu wel? Nou, ja, een  beetje.

Met haar voorstel aan de raad wil wethouder Fleur Spijker huizenbezitters verleiden één of meer zonnepanelen op daken te leggen, door de strenge regels van de welstandsnota enigszins te versoepelen. De waarde die gehecht wordt aan het aangezicht en de historische aanblik wordt enigszins herschikt, licht zij toe. Het toverwoord  ‘duurzaamheid’ is zonne-energie opwekken hot.

Vergunningsregiem versoepeld

Spijker presenteert een kaart van de binnenstad en een deel van de (oude) zuidelijk schil waarop met de kleuren oranje (streng) , blauw (soepel) en groen (alle vrijheid) het vergunningsregiem wordt geduid. Vanaf de openbare ruimte mogen  de zonnepanelen niet storen, niet in het oog springen, dat wordt de nieuwe gulden regel. Donkere panelen, doffe randen, kan helpen. Vanaf de Burcht zijn de eerste rijen huizen, in de schaduw, oranje gemarkeerd. Als je het wervend verhaal van de gemeente leest, denk je dat het stadsbestuur wel met een zak klaar staat om een deel van de kosten te dragen. Het vorige college gaf de Nuon miljoen, die zij incasseerde bij de verkoop van aandelen,  uit aan museum De Lakenhal, de toekomstige ijs- sporthal en zwembad. De overheid ziet aanschaf zonnepanelen als een investering die in een luttel aantal jaren terugverdiend kan worden. Burgers vinden het een forse uitgave die uit hun maandelijks inkomen moet komen. Volgend jaar weer een fotootje vanaf het zelfde plekje op de Burcht om te checken hoeveel (nieuwe) zonnepanelen er bij zijn gekomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *