Nieuw gecontracteerde welzijnsorganisaties veroorzaken onrust bij personeel

De gemeente Leiden gaat per 1 juli in zee met drie (nieuwe) welzijnsinstellingen. In het aanbod van Stichting SOL (Samen Ondernemend Leren uit Rotterdam), Incluzio uit Schiedam  en Libertas Leiden ziet B.&W. de beste ondersteuning van onze jeugd, mensen met een beperking, ouderen enz.. Het stadsbestuur verbreekt de subsidierelatie met de huidige 30 zorg – en welzijnsorganisaties. De reorganisatie is geen bezuiniging, aldus de gemeente, het beoogt kwaliteit en samenhang in het welzijnswerk (terug) te brengen.

Maar liefst € 8,3 miljoen euro geeft Leiden jaarlijks uit aan zorg – en welzijn. De ingrijpende organisatorische veranderingen betekenen niet per sé dat de zorgvragende Leidenaar vanaf 1 juli hulp, advies of bijstand krijgt van een andere jeugdzorgster, leidster kinderopvang, sociaal werker of ouderen consulent. Voor zover mogelijk wordt het personeel ingezet bij de nieuwe werkgever, belooft de gemeente. Ook vrijwilligers kunnen, via de nieuwe contractpartner, hun taak blijven uitvoeren, verzekert de gemeente.

Heeft de gemeente ‘t de afgelopen jaren een beetje laten versloffen? Een lappendeken van elkaar gedeeltelijk overlappende organisaties stilzwijgend getolereerd en met publiek geld onderhouden om er nu rücksichtlos de bezem er door te halen? De gemeente stelt in een verklaring dat zij nu goed georganiseerde, samenhangende voorzieningen op poten zet,  overzichtelijk én toegankelijk.

Nieuwe hulpverlener?

Wat merken de Leidenaren van de veranderingen? Dat laat de gemeente over aan haar nieuwe welzijnscontractanten. Zij schrijft: Op dit moment verandert er nog niets voor inwoners. Pas als de nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt worden, kunnen andere zorgverleners  en activiteitenbegeleiders komen.

Het personeel van de ca. 30 zorg – en welzijnsorganisaties zijn vreselijk ongerust. Jarenlang doe je werk naar behoren en met plezier en nu deugt ’t niet meer! Onbegrip en woede alom. De medewerkers krijgen noch werkzekerheid, noch een (eigen) functie garantie. Voor zorgmedewerkers die direct met de client werken is, gezien de situatie op de arbeidsmarkt, hun werkbehoud kansrijk. Maar anders ligt dat voor het indirect personeel, leidinggevenden, administratief – en ondersteunend personeel etc. . Is er plaats voor hen bij de nieuwe organisaties?

Vrijwilligers

Vrijwilligers verbonden aan de welzijnsorganisaties die niet door de gemeente gecontracteerd werden, kunnen hun onbetaalde en onbetaalbare werk natuurlijk blijven verrichten, bericht de gemeente bemoedigend. Het is de band met de cliënten en hun mede vrijwilligers die vrijwilligers drijft. Verandering van leiding, sfeer en locatie werkt niet stimulerend voor vrijwilligers.

Allemaal kommer en kwel dus? Nou, dat hoeft niet. Wethouder Marleen Damen (PvdA) belooft met de hand op haar hart dat geen euro bezuinigd zou wordt bij haar reorganisatie van het welzijnswerk voor een sterkere sociale basis. Het volle pond, € 8,3 miljoen, blijft zij hieraan besteden. De drie nieuwe contractanten, Stichting SOL, Incluzio en Libertas Leiden hebben, vergeleken met de gezamenlijke overhead van haar 30 voorgangers, een slanke administratieve en leidinggevende top. Geld komt dus vrij en daarmee zou meer uitvoerend personeel betaald kunnen worden. Geld voor kortere wachtlijsten in de jeugdzorg, meer sociaal werkers in de wijk, beroepskrachten in plaats van stagiaires bij de dagverzorging. Of gaat ‘t niet zo?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *