Rover: Waar blijft nieuws over OV knooppunt Leiden CS?

Leiden moet zuinig omspringen met haar ruimte, dus minder auto en meer lopen, fietsen en met de bus, dát moeten de Leidenaren. Dat alles staat in de ‘Mobiliteitsnota 2020-2030’. De auto krijgt volgens het gemeentebestuur in de toekomst een minder prominente plaats in de stad, de nadere vervoermiddelen meer?  De belangenvereniging voor reizigers in het openbaar vervoer, Rover, vlooide deze toekomst plannen van de gemeente uit. Rover had behalve waardering ook kritiek op de zienswijze van de nota.

Ons stadsbestuur pronkt graag met andermans veren. De geroemde investering in hoogwaardig openbaar voervoer (HOV) in de nota betaalt niet zij maar de provincie Zuid Holland. En het geld voor het tracé Hooigracht – Langegracht mag nauwelijks als een OV-investering worden gezien. Er is niet eens busbaan. De kans op vertraging voor de buspassagier is groter geworden, nu de bus niet langer door de autovrije Breestraat rijdt. Het traject waar de binnenstedelijke OV wordt versterkt maar zonder er zelf maar geen cent in te steken, aldus Rover.

In de nota wordt meer gesproken over de vraag waar de bus niet komt, dan waar die wél gewenst is, merkt Rover op. En wordt het standpunt van de gemeente dat elke wijk een verbinding moet hebben met de Breestraat, niet meer genoemd of sluipenderwijs losgelaten? De gemeente wil de Stationsweg bus vrij maken, Rover vindt dat geen goed idee. Het is toch de kortste route vanuit de stad naar het station! Samen met de Fietsersbond ziet zij de Stationsstraat liever fietsvrij.

Conflicterende verkeersstromen

Op het Stationsplein constateert Rover conflicterende verkeersstromen van bus en fiets. Fietsers zouden zoveel ,mogelijk weg moeten blijven bij het Stationsplein en dat kan door de fietsenstallingen ingangen voor het station  aan de ‘buitenkant’ van het stationsgebied te situeren. Zorg ervoor dat de fietser op Stationsplein zelf niets te zoeken heeft, adviseert Rover. De uitgang van de fietsenstalling, nu de fietser zónder fiets,  héél dicht bij de station ingang zegt Rover. De Fietsersbond en de Voetgangersbeweging Nederland hebben over dit onderwerp een gezamenlijke standpunt.

Rover: “Helaas geen woord in deze mobiliteitsnota over de belangrijke OV-Hub, Leiden C.S. Het busstation Leiden CS wordt vernieuwd, de verkeersstromen fietser, bus en trein moeten met elkaar integreren, hierover geen nieuws, betreurt Rover. Er zijn volgens hen in Nederland weinig voorbeelden hoe een busstation tot een mooi gebied werd omgetoverd, maar paraplu loos overstappen van bus naar trein  moet het uitgangspunt zijn. In haar pleidooi voor een comfortabel, kwalitatief hoogwaardig busstation pleit Rover voor een onderzoek naar een busstation onder het bestaande spoor. Houd vooral ook rekening de voorspelde groei de komende jaren van het OV van 25-35% waarschuwt Rover.

Leiden CS heeft een belangrijke ‘Zeezijde’, een ingang naar het Bio Science Park (BSP). Ook aan die kant van het OV-knooppunt doen zich verkeer conflicterende situaties voor. Rover pleit voor een integraal plan voor alle verkeersstromen met prioriteit voor de bus. Het station aan deze zijde zou met meer en bredere toegangen uit gerust moeten worden. De bestaande conflicten tussen bus en auto (vanuit de parkeergarage en de P+R) en de grote stromen voetgangers op het zebrapad vragen dringend om oplossingen, aldus Rover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *