Bomen in Vlietland, kappen of kandelaberen ?

Moesten eerder honderden bomen bij het de Vlietland verdwijnen vanwege de aanleg van de Rijnland Route, nu moeten er weer grote aantallen bomen gekapt worden maar in dit recreatieschap zelf vanwege de veiligheid van de bezoekers. Martine van Schaik (PvdD) en Emma van Bree (GroenLinks) maken zich grote zorgen over aantasting van de natuur en recreatie mogelijkheden nabij Leiden. Zij stelden vragen aan B.&W. De Provincie trok zich de kritiek van natuurliefhebbers aan en stelde de boskap uit en koos voor kandelaberen.

Hoewel de bomen die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden en heeft de kap directe invloed op de Leidse inwoners. Straks neemt de overlast van het Rijnland Route verkeer ook toe en door de kap en gaat diversiteit van de natuur verloren zonder dat duidelijk is wat hiervoor in de plaats komt, vrezen beide raadsleden.

De voorgenomen maatregelen leidde behalve ongerustheid van deze raadsleden tot veel vragen en bezorgdheid van de omwonenden en gebiedspartijen van Vlietland. De provincie Zuid-Holland besloot daarop de kapwerkzaamheden te beperken tot veiligheid technische maatregelen.

Op maandagmorgen staat een boswerker op zijn hoogwerker bij een van de parkeerplaatsen aan de rand van Vlietland. Vanaf zijn werkplatform bestuurt hij de wagen én de hoog – laag één mans kraan. Hij neemt voornamelijk de bomen onder handen die met een oranje stip ‘geblest’ zijn. Dat zijn bomen waarvoor in eerste instantie een kapvergunning werd verleend. Vanuit zijn hooggelegen werkplek trekt hij met een stokzaag aan de vinger dikke twijgen en takken. Die breken af onder enige druk als luciferhoutjes. Na verwijdering van deze takken, zaagt hij met zijn kettingzaag de polsdikke zijtakken van de boom. Hij laat een boomstam met stompjes achter. Het ziet er een beetje sneu uit zo’n geamputeerde bos reus.

Schadeclaims voorkomen

Het parkeerterrein waar de boswerker op deze dag orde schept, telt ca. 30 oranje/rood gemarkeerde bomen.  Er bevinden zich een half dozijn van dit soort parkeerterreintjes in de omgeving. Ze zijn al geruime tijd geleden afgesloten voor verkeer afgesloten. Het recreatieschap wil geen schadeclaims van op een autodak gevallen takken.

Bomen kappen is helaas echt nodig, kun je lezen op een bord bij de inrit van het parkeerterreintje, de bomen zijn ziek. ‘Schimmelziekte essentaksterfte tast nagenoeg alle essen aan. De essentak- en populierenziekte werden twee jaar geleden geconstateerd. Er is geen ander optie dan kappen, treurt het recreatieschap.

Martine van Schaik (PvdD) en Emma van Bree (GroenLinks) vrezen een negatief effect op de biodiversiteit door de eenzijdige boomkap. Herplantplannen dienen nog besproken worden, de  variatie in boomsoorten, waardoor het bos minder kwetsbaar wordt en vatbaar voor ziekten en plagen. B.&W. wimpelt hun bezwaren wat luchthartig af, zij voelt zich niet zo verantwoordelijk en betuigt veel vertrouwen in de Provincie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *