Gemeente: geen sprake van wit was praktijken bij verkamering

In het Leids Nieuwsblad de vorige week was te lezen dat de wijk Transvaal het Walhalla van huisjesmelkers is. In het artikel verweten buurtbewoners het gemeentebestuur toe te laten dat eerder illegaal verkamerde woningen gelegaliseerd werden en deze wit-was praktijken door de vingers te zien. Het verkamering quotum, het aantal huizen dat volgens de gemeentelijke verordening per straat opgesplitst mag worden, bedraagt  in Transvaal 8 % . De overbevolking van studenten en arbeidsmigranten leidt volgens de omwonenden tot overlast en onttrekt betaalbare woningen aan Leidse starters. Het was de gemeente vorige week niet gelukt te reageren. Hieronder de reactie van de gemeente  op ‘Transvaal het walhalla van huisjesmelkers’.

De woordvoeder van de gemeente: “Er is geen sprake van “wit” wassen. Wel kan de overgangsregeling van toepassing zijn. Deze overgangsregeling heeft betrekking op panden die aangekocht en verkamerd zijn voor 1 april 2007. Op die datum werd namelijk de onderzoek plicht voor een (potentiele) eigenaar van kracht. Concreet betekent dat dat vanaf dat moment een huiseigenaar actief moet na gaan of alle benodigde vergunningen voor het (aan te kopen) pand zijn verleend.  In de beleidsregels is als overgangsregeling opgenomen dat panden die voor 1 april 2007 aangekocht en verkamerd zijn in aanmerking komen voor een onttrekkingsvergunning, mits deze voor 1 juli 2020 is aangevraagd. Eigenaren van deze panden schreef de gemeente per brief aan en bood hen tijd tot 1 juli 2020 alsnog een vergunning aan te vragen.

Quotum

Het quotum en de afstandsregels zijn voor panden uit de overgangsregeling niet van toepassing. Het kan dus zo zijn dat in straat waar veel panden van voor 2007 zijn aangekocht en verkamerd het quotum van bijv. 8%  wordt overschreden. Als het quotum in de straat is bereikt worden geen nieuwe onttrekkingsvergunning verleend. Voor de andere adressen die verkamerd zijn zal de gemeente handhavingsprocedures starten in de komen periode (0-3 jaar)

Voor panden die vallen onder de overgangsregeling wordt een brandveiligheidstoets gedaan. In de regels is afgesproken dat er geen toets plaatsvindt op bouwkundige eisen zoals geluidswerende voorzieningen en een inpandige fietsenberging.

De overige aanvragen (panden aangekocht na 1 april 2007) worden getoetst op beschikbaarheid binnen het quotum en de afstandseis (afhankelijk van de locatie in de stad), brandveiligheidseisen, bouwkundige voorzieningen en leefbaarheid in de buurt. Hierbij is de volgorde van binnenkomst bepalend mocht het quotum bijna bereikt zijn. Als het quotum bereikt is (of overschreden in het geval met panden uit de overgangsregeling) wordt de aanvraag afgewezen. Als er ruimte is in het quotum en er is  voldaan aan al andere voorwaarden dan wordt de onttrekkingsvergunning verleend

“Alle straten in Leiden worden uiteindelijk onderzocht. De volgorde is afhankelijk van de binnengekomen vergunningen en handhavingsverzoeken. Immers om deze goed te kunnen beoordelen, moeten de gemeente de situatie in de straat eerst goed kennen. Uiteindelijk hebben we elke straat in Leiden in beeld en zijn in elke Leidse straat geen kamerverhuur panden die niet volgens de regels zijn toegestaan. Het is echter een proces van een aantal jaren en niet morgen geregeld”, aldus de gemeente.

NB Alle vergunningen die worden aangevraagd worden standaard gepubliceerd in onze stadskrant (wettelijk verplicht). Wij wijzen eigenaren actief op de vergunningplicht, speciaal degene waarvan wij weten dat het pand voor 2007 is gekocht en verkamerd zodat zij voor 1 juli een aanvraag doen om in aanmerking voor de overgangsregeling.

https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/persberichten/nieuwe-regels-voor-verkamering-in-leiden/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *