Op biodiversiteit kun je niet voetballen

Hoe maken we Leiden biodiverser en meer klimaatbestendig, daarover vergaderde vorige week de gemeenteraad. De verscheidenheid aan planten en dier(tjes) binnen onze gemeentegrenzen beschermen, een stad die stortregens, warmte- en droogtestress kan weerstaan. Unaniem stemden de stadsvertegenwoordigers in met de gepresenteerde voorstellen van B.& W. Maar GroenLinks en Partij voor de Dieren vonden ’t allemaal lang niet ver genoeg gaan terwijl de VVD vreest dat het beleid te veel doorschiet.

Sleutel tot verandering ziet de gemeente in bewustmaking van haar inwoners. Met het einde van de voorraad fossiele brandstoffen in zicht, stimuleert zij haar burgers woningen te isoleren, zelf energie op te wekken, daken en tuinen te vergroenen. Projectontwikkelaars worden tegen meerprijs aangezet duurzaam te bouwen. Versteende straten, pleinen en tuinen heringericht. Het jaar 2020 heet ‘Jaar van het dak’.

Polderdak op Lorentz

Het burgerinitiatief ‘Singelpark’, het 6 km. lange groene lint om de stad, waar ooit de stadsmuren stonden, wordt een echte CO2 slurper ook geschikt voor recreatief gebruik. De groene intenties van het gemeentebestuur moge blijken uit het polderdak op de nieuwbouw van  Lorentz en Octagon nabij het stationsgebied. Bij de ontwikkeling van het Bio Science Park speelt klimaatadaptatie en natuur inclusief bouwen een belangrijke rol en zorgt dat de biodiversiteit hier wordt bevorderd.

VVD’er Tom Leest ziet al de plannen voor een duurzame, diervriendelijke en biodiverse stad welwillend aan zich voorbij trekken. “Maar ‘t kóst wel iets, hé”, zegt hij nuchter. “De financiële middelen van de stad zijn niet onbeperkt en komen andere opgaven, woningbouw, Leidse economie en bereikbaarheid, niet in het gedrag”?

“In voorbesprekingen  over biodiversiteit en klimaatbestendig etc. probeerden GroenLinks en Partij voor de Dieren de ecologische ambities nog meer op te schroeven”, aldus Leest. Die heeft de VVD al behoorlijk gematigd. En hij vervolgt: “Het gaat echt te ver overal ‘spontane vegetatie’ (onkruid) te laten groeien, bedrijventerreinen enkel te zien als ecologische kansenzones en zoveel mogelijk gazons biodivers te maken”. Groen moet wat hem betreft vooral functioneel zijn. “Op biodiversiteit kun je niet voetballen”.

Prijskaartje

Leest: “Toen het over het Bio Science Park ging, een echte trekker van de Leidse economie, verzuchtte een collega-raadslid dat ze hoopte “dat de biodiversiteit niet zou lijden onder de bedrijvigheid”. Wat de VVD betreft kan het veel geld beter besteed worden. Leiden vergroenen is prima, zelfs nodig, maar de stad mag niet veranderen in een kikkerparadijs vol kruidenlaantjes”. “Biodiverse vergroening en ecologische verrijking hebben een prijskaartje, en de onderhoudskosten kunnen aardig oplopen”.

Leiden is een stenige stad vol asfalt, klinkers en tegels. Een groene omgeving maakt mensen gelukkiger. Veel Leidenaren zien biodiversiteit en duurzaamheid als een noodzaak vanwege de CO2 bestrijding, de eindigheid van materialen en fossiel brandstoffen. Andere Leidenaren zien sommige maatregelen als een weelde die onder gunstige economische omstandigheden gepermitteerd is. De economische gevolgen van de corona crisis kunnen daarin wel eens verschuivingen aanbrengen. Unaniem raadsbesluit of niet.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *