De Fruitbuurt kleurde oranje op Woningdag

‘Koningsdag’ op 27 april werd dit bijzondere jaar ‘Woningsdag’ genoemd om saamhorigheid te beklemtonen. Op deze dag kleurde de Leidse Cronesteinwijk, beter bekend als de Fruitbuurt, oranje. Kinderen maakten stoeptekeningen om een mooi straatuitzicht te bieden aan de oude overbuur die al weken niet haar huis uitkomt. De wijkvereniging en Buurtzorg organiseerden met sponsors de festiviteit.

Wijkverpleegkundige Trudy Versluys en haar collega’s vroegen de buurt wat die het belangrijkste vond in coronatijd. “Onderling contact en verbondenheid”, luidde vrijwel unaniem het antwoord.

Dit jaar geen vrijmarkt noch muzikanten op straat. Volgens de ouders in de Fruitbuurt in de deurpost leunend, vinden de jongste kinderen deze invulling van Koningsdag helemaal geen straf. Lekker voor huis met krijt zitten tekenen en pa en ma op een afstandje om een glaasje limonade te serveren. De Fruitbuurt werd omgedoopt in Oranjedorp, huizen en straten met vlaggen versierd en ontspannen met buren kletsen over de warmste Koningsdag ooit.

Thuiszorgster Versluys weet als geen ander wat noodgedwongen thuiszitten voor sommige mensen betekent. “Een sociaal isolement is gezondheidsbedreigend”, zegt ze is. “En wat vrolijkt mensen nou meer op dan voor je deur een paar hummeltjes te zien krijten”.    

De woorden ‘woning’ en ‘koning’ roepen bij een oudere generatie de herinnering op aan de slogan ‘Geen woning, geen kroning’. In 1980 bij de kroning van Princes Beatrix tot Koningin, braken rellen uit waarmee geprotesteerd werd tegen de woningnood.

Maar deze tijd, 40 jaar later, kent haar eigen problemen, die van de corona virus. De  besmettelijke ziekte die in Nederland al 10.000 doden kostte, ons zorgsysteem deed wankelen en het openbare leven plat legde. Maar vandaag is een goed moment de aandacht daarvan af te leiden. Voor het mooist versierde huis stelde ‘Plusmarkt’ een wel voorziene boodschappentas beschikbaar. Later op de dag waren saamhorigheidsconcerten achter het raam en het Leidse studentenorkest Sempre Crescendo verzorgde solo live optredens. Tot slot natuurlijk toasten op de Koning. Ook al zullen velen bij die gelukwens meer denken aan de wetenschappers die maar snel een vaccin tegen corona moeten uitvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *