Gevolg versoepeling lockdown meer besmettingen?

Volgende maand kan iedereen met klachten aan de luchtwegen getest worden op corona. De datum 1 juni is gekozen omdat besmettingsgevaar toeneemt naar mate meer beroepen aan het werk gaan. In Leiden test de GGD Holland Midden (GGDMH). Anticiperend hierop bereidt zij uitbreiding testcapaciteit voor. Die verruiming moet het mogelijk maken snel vast te stellen of door versoepeling van de ‘lockdown’ het aantal besmettingen opgedreven wordt. De alom gevreesde ‘tweede golf’

“We werken hard om vanaf juni over genoeg materialen en voldoende capaciteit te beschikken ten einde iedereen met verkoudheidsklachten, keelpijn, hoest of verhoging tot 38 graden Celsius te testen”, zegt een woordvoerder van GGDMH. “Bij een positieve test voert de GGD vervolgens bron- en contactonderzoek uit ter voorkoming van verdere verspreiding van het covid-19 virus”.

Op dit moment kunnen in de teststraat bij Alrijne Leiderdorp 150 tests per dag uitgevoerd worden. “Maar dat aantal wordt niet gehaald, de vraag blijft achter, aldus de woordvoerder. Vooruitlopend op een grotere vraag breidt de GGDHM alvast haar testfaciliteiten uit. “Meer testen betekent als regel meer bevestigde besmettingen, hetgeen leidt tot meer bron- en contactonderzoek”, aldus de GGDMH. Hoeveel mensen zich laten testen, valt niet te voorspellen. Volgens landelijke cijfers wordt bij ongeveer 10% van de mensen die zich laten testen, daadwerkelijk besmetting geconstateerd.

Meer testcapaciteit

Nu steeds meer mensen weer aan ’t werk gaan, is verhoging van de testcapaciteit begrijpelijk. Behalve de zogenaamde contactberoepen, fysiotherapeuten, pedicures en kapper etc. die per 11 mei beginnen, is ook ander personeel al even aan de slag zoals bij de kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders , docenten primair onderwijs, onderwijsassistenten, jeugdtrainers, mantelzorgers van kwetsbare groepen, vanaf 18 mei. Voor Politie, Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA’s)  en werknemers van gevangenissen na incidenten met besmettingsrisico, gold al de testmogelijkheid.

Hiervoor zijn wellicht meer medewerkers nodig en die kan de GGDHM uit eigen personeel putten, verzekert de GGDHM. De ruimte voor inzet van meer ‘eigen personeel’ vindt de GGDHM omdat sommige werkzaamheden door de corona maatregelen nu niet uitgevoerd worden. Deze medewerkers, artsen en verpleegkundigen enz. , zijn of worden bijgeschoold om testen en bron- en contactonderzoek uit te voeren. De GGDHM heeft voldoende capaciteit om het uitgebreider testbeleid uit te voeren, wordt verzekerd.

Landelijk maakt men zich zorgen over de uren omvang nodig voor bron- en contactonderzoek. In Duitsland, zeer succesvol in besmetting beheersing, rekent men voor één bron- en contactonderzoek van een besmet iemand ongeveer 20 uur. De rekensom van onze Oosterburen is gemiddeld 2 uur werk voor iedere geïnfecteerde die in doorsnee met 10 personen in aanraking kwam. Hun succes wordt mede verklaard door hun werkwijze dagelijks persoonlijk contact te zoeken en actief het ziekteverloop te volgen, hetgeen ook extra arbeidsuren kost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *