Van wie is Partij Sleutelstad?

Er woedt een machtsstrijd in politiek Den Haag bij 50 PLUS, de bonje bij DENK is net gesust, maar ook in Leiden smeult een politiek conflict. Dit maal niet tussen verwende machtsbeluste egootjes maar ’t geschil draait om bezit van de partijnaam. Van wie is de politieke vereniging ‘Partij Sleutelstad’? Het Kort Geding dat hierover 8 mei diende, gaf hierover geen uitsluitsel. Nu volgt een rechtszaak waarin tot de bodem wordt uitgezocht wie eigenaar is van de wervende naam ‘Partij Sleutelstad’.

“Wij hebben Partij Sleutelstad  (PS) in 2009 opgericht als vriendenclub om langs democratische weg meer zeggenschap uit te oefenen voor de veelkleurige leden van de Leidse bevolking”, zegt Anand Siwpersad, bestuurder van het eerste uur. Hij is nu duo-raadslid van die partij in de Leidse gemeenteraad. Zijn medestrever Anandkoemar Jitan is raadslid. In 2010 en 2014 deed PS mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, ze kwamen stemmen tekort voor een zetel. Wijs geworden door hun falen en tekortkomingen aanvaardden zij het hulp aanbod van Maarten Kersten bij de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Succes volgde, met Kersten als lijstrekker behaalden PS maar liefst 2 zetels die door Kersten zelf en Jitan  in de raad bezet werden. Het electoraal succes was waarschijnlijk mede te danken aan het feit dat PS dit keer als enige niet landelijke partij deelnam aan de verkiezingen. En voor besluiteloze kiezers heeft een lokale partij, zeker met een ronkende naam als Partij Sleutelstad, een zekere aantrekkingskracht.

Partij gekaapt

De samenwerking met Kersten ging aanvankelijk in goed vertrouwen. Energiek pakte hij alles aan, zette tal van projecten op stapel, voerde gretig het woord en de pers, zelf oud journalist, wist hij bekwaam te bedienen. Binnen de kortste keren wás Kersten ‘Sleutelstad’ en bouwde zijn eigen netwerk om zich heen van familie, vrienden en relaties.

“Maarten Kersten heeft onze partij gekaapt”, zegt Jitan. Weggepikt van ons als oprichters met hun idealen, bedoelt Jitan, een rustige bedachtzame man, het tegenbeeld van houwdegen Kersten. Waren jullie als oprichters niet een beetje naïef alles zo te laten gebeuren? “Ja, misschien wel”, erkennen Jitan en Siwpersad, die met lede ogen de partij zagen afdrijven naar andere mensen en idealen.  Op de route van toe-eigening van PS had Kersten nog één halte te gaan, overname van het bestuur inclusief de naam. “Op 23 september 2019 werd een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden waarin Jitan en Siwpersad werden geroyeerd en de oprichters van PS in het bestuur in getal en invloed werden gedecimeerd.

Leden stemrecht

Of hierdoor dit gekozen bestuur de wettelijke vertegenwoordiging werd van PS, dát was inzet van de rechtszaak die op 8 mei jl. diende. De rechter deed hierover geen uitspraak en verwees de lastige vraag of het bestuur rechtmatig gekozen was naar een diepgravende rechtszaak, een bodemprocedure. Met de statuten in de hand gaan Jitan en Siwpersad met vertrouwen deze juridische strijd aan. Op 23 september brachten alle aanwezigen hun stem uit. Maar alleen stemgerechtigde leden tellen, volgens de statuten. Er bestaat noch een getekende presentielijst van die avond noch staat vast wie op dat moment lid was.

Als rechtmatige vertegenwoordigers van PS beleggen Jitan en Siwpersad, rekening houdend met de corona vergader beperkingen,  op vrijdag 22 mei een ledenvergadering om 20.00 uur aan de Telderkade. De leden, zij die zich overeenkomstig art. 4 lid van de statuten hebben aangemeld en geaccepteerd zijn als lid, zijn hartelijk welkom. Op de agenda: Onder andere Uitspraak Kort Geding en verantwoording van de gemeenteraadsfractie naar het bestuur.

Een gedachte over “Van wie is Partij Sleutelstad?

  1. Wij herkennen ons niet in het beeld dat in dit artikel naar voren komt. Op de eerste plaats heeft de rechter juist geoordeeld dat het op 23 september 2019 benoemde en 9 januari 2020 bevestigde bestuur rechtsgeldig is. Zo stelt de rechter over die laatste vergadering dat “voorhands aangenomen [kan] worden dat tijdens deze vergadering een rechtsgeldig besluit is genomen met betrekking tot het bestuur” en dat het huidige bestuur “het door de leden van de Partij gewenste bestuur is.” Over de benoeming van Siwpersad en Prem Kalicharen stelt de rechter juist dat deze “nietig dan wel vernietigbaar” is.
    Op de tweede plaats is het idee dat Jitan en Siwpersad uit de partij zouden zijn gewerkt volledig bezijden de waarheid. Zij zijn steeds overal bij betrokken en ook de ALV op 23 september 2019 is met hun in- en afstemming uitgeschreven. Pas na de versturing van de uitnodigingen kwamen zij met bezwaren en besloten zij de ALV te boycotten. Kennelijk vreesden zij geen meerderheid binnen het bestuur te behalen. Sindsdien worden bemiddelingspogingen afgeslagen en is contact niet meer mogelijk.
    Maarten Kersten (fractievoorzitter Partij Sleutelstad)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *