Op 1 juni weer terrassen maar ze zijn dunner bevolkt

“De Leidse terrassen kunnen op 1 juni weer worden uitgezet, maar onder voorwaarden”, maakte wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) vorige week bekend. De leidende condities is 1 ½ m. afstand bewaren. B.&W. komt de horecaondernemers tegemoet door ruimhartig  (tijdelijke) uitbreiding van terrasruimte toe te staan zonder extra precario (gebruikskosten van openbare ruimte) te heffen. Hoe gaat de Leidenaar straks om met de herkregen vrijetijdsruimte en wie is verantwoordelijkheid dat regels worden nageleefd?

De gemeentelijke maatregel is een één-op-één kopie van de landelijke versoepeling van onze íntelligente lockdown. Mark Rutte noemde het een duivels dilemma, dit stapje terug naar het oude normaal. Nederland, ook Leiden, heeft in vergelijking met andere landen goede cijfers voor het indammen van de corona pandemie, maar als de teugels te ver gevierd worden, kan alles zo maar veranderen.

Afgelopen weken heeft gemeente Leidse horecaondernemers gepolst of zij bij de heropening van hun terrassen tijdelijk wilden uitbreiden ter compensatie van de verloren ruimte door het 1 ½ m. afstand dictaat. De exploitanten staan te springen en blaken van ondernemerslust. De gemeente ontving  al 131 aanvragen voor tijdelijke terrasuitbreiding en 13 verzoeken voor een terras van horecaondernemers die nu nog geen terras hebben. “Ik verwacht meer aanvragen”, zegt Van Delft.  

B.&W. hanteert een rap en vederlicht vergunningensysteem, wars van bureaucratie. “Aanvragen voor nieuwe terras locaties worden nog wel eerst met de gemeenteraad besproken”, aldus Van Delft. Wijselijk niet reagerend op de geruchten dat op het Pieterskerkplein en de Garenmarkt terrassen worden uitgerold. Horeca exploitanten die hun terrasuitbreiding naast hun nering, voor de deur van hun buren wensen, moeten hen daar wel om toestemming voor vragen. Allerwege is men welwillend. En passant een paar parkeerplaatsen annexeren is echter uit den boze.

Exploitant handhaver

Anders dan restaurants hoeft een terrastafeltje niet te voren gereserveerd te worden en evenmin is het aantal terraszitters gemaximeerd tot 30 personen. De tijd dat men spiedend lang tafeltjes kon lopen, een gast op ’t oog had met z’n portemonnee in z’n hand zit, om vervolgens over het terras te banjeren voor het tafeltje aan het water, dat is voorbij. De exploitanten, zeker met grotere terrassen zullen hun werkterrein markeren en gasten bij de ingang zich laten melden. Van Delft vertrouwt op het verstand én fatsoen van de Leidenaren. Zij ziet geen primaire handhavingstaak voor BOA’s.

Justitieminister Ferd Grapperhaus is daar ook duidelijk over. Op een bijeenkomst met horeca-organisaties en burgemeesters zei Grappenhaus: “Horecaondernemers zijn verantwoordelijk dat hun gasten 1 ½ meter afstand houden op de terrassen”. En de minister vervolgde: “Zoek wel naar een ‘handige invulling’ van die regels, zodat de horeca niet politieagentje hoeft te spelen”. “Bij excessen of meldingen komt de politie er wel aan te pas”. Er wordt in Leiden steekproefsgewijs gehandhaafd. De sluitingstijden van de terrassen blijft ongewijzigd, de doorgang voor noodvervoer gegarandeerd alsmede toezicht op geluidshinder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *