Wie de schoen past, trekke hem aan

‘Schoenenregeling gemeente Leiden 2020”, die woorden van B&W besluit trekt de aandacht. De gemeente gaat toch over bouwen, wonen en groen, ook over schoenen? Dat dachten ook de gemeenteraadsleden van SP en Partij Sleutelstad (PS) toen ze het (slecht) lazen. Zij stelden vervolgens kritische vragen aan het stadbestuur. Beide partijen gaan er prat op, op te komen de kleine man. Over hun politieke vertrekpunt rijst echter twijfel als  je de vragen leest, of is ‘t gewoon het ambtenaren bashen?

“Vindt het B.&W. het gepast ambtenaren schoeisel te subsidiëren als bijstandsgerechtigden hun declaratieregeling worden afgeschaft, bezuinigd wordt op het Sociaal Domein. Moeten wij dit zien als een verkapte overheidssubsidie aan schoenwinkels, vragen SP en PS.

Gastvrouwen en gastheren

Voor de 15 gastheren of gastvrouwen, de ambtenaren die u in de gemeentekantoren verwelkomen en desgevraagd u de weg wijzen, geldt dat zij van de gemeentewege bedrijfskleding krijgen. Kleding die moeten dragen tijdens hun werk. Representatieve schoenen  verschaft de gemeente niet voor hen aan en omdat ze deze ambtenaren er representatief uit moeten zien, krijgen zij, met overlegging van een kassabon, een schoenentoelage. Deze onkostenvergoeding bedraagt maximaal 150 euro per jaar.

Vriendelijkheid en hulpvaardigheid scoort niet zo hoog in het ambtelijke functie waarderingssysteem. De salaris categorieën waarin deze ambtenaren bezoldigd worden, ligt rond de € 2.000 per maand. Dat zijn toch de werknemers waar SP en PS voor opkomt.

Mocht u bij uw volgend bezoek aan stadskantoor LEVEL en een vriendelijke dame, (de foto is een model) spreken,  kijkt ongemerkt even ook naar ‘t schoeisel. Alles ziet er goed uit, toch.   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *