Kosten en opbrengsten gemeente ruim € 3 miljoen in onbalans

Wethouder Financiën Paul Dirkse (D66) blijkt geen zwartkijker bij het presenteren bij de kaderbrief 2020-2024 . Kosten van de coronacrisis, tekorten in de Jeugdzorg, extra uitgaven in het sociaal domein, zij baren hem wel zorg. Maar er zijn gemeenten die er véél slechter voor staan, verzekert hij zijn gehoor. Geen lasten verhoging voor de burger, […]

Lees verder


Huis van de Buurt is middelpunt van welzijnswerkwijze Incluzio Leiden

Incluzio Leiden met programma manager Jolanda Wolfs is vanaf 1 juli verantwoordelijk voor welzijnswerk in Leiden. Incluzio Leiden treedt daarmee in de voetsporen van Libertas Leiden en Radius Welzijn. Ons stadsbestuur gunde Incluzio het welzijnscontract omdat hun werkwijze bij hun wensen aansloot. En, blijft alles bij het zelfde? “Neen, zegt Wolfs: ”De welzijnsopdracht ‘Sterke Sociale […]

Lees verder


Sportscholen weer open maar zonder sociale ontmoeting

Op 1 juli mogen de sportscholen weer open. Sommige indoor sporters kunnen gewoon niet wachten hun training voor meer spieren en/of minder vetweefsel op te nemen. Maar het sportschoolbezoek volgende week verschilt wel van die van vóór corona tijd. De RIVM richtlijnen voor veiligheid en gezondheid maken sportschool bezoek minder spontaan en gezellig. Of hebben […]

Lees verder


Wat vinden ouderen zélf van leeftijdselectie bij IC in coronatijd

De discussie over corona spitst zich in de media de laatste week toe op leeftijdselectie voor opname in de Intensive Care (IC). Zou in het zwartste scenario van een eventuele ‘tweede golf’ bij een tekort aan IC bedden de leeftijd opname bepalen? De Leidse organisatie ‘Leyden Academy on Vitality and Ageing’ raadpleegde in april hierover […]

Lees verder