Financiële positie dwingt gemeente tot pijnlijke keuzen

“Met een muisdruk opende wethouder Paul Dirkse (D66) de gemeente Jaarrekening 2019 op internet. Als je als gemeente € 500 miljoen uitgeeft, je plannen uitvoert en geen geld tekort komt, stemt dat tot tevredenheid. “Dat was wel het vóór-coronatijdperk”, zegt Dirkse (D66). Maar heeft B.&W. ook diepe zakken, de zelfde ruime financiële reserves, waarmee minister president Rutte de Nederlanders  geruststelde in zijn eerste corona persbriefing? “Leiden heeft een solide positie”, luidt het ontwijkend antwoord van Dirkse.

Liever blikt Dirkse terug op het afgelopen top jaar. In 2019 werd De Lakenhal en Naturalis geopend, de statiegeld bekers op 3 oktober geïntroduceerd, het Bio Sciencepark groeit als kool. En bouwkranen boven Leiden verspreiden de heugelijke mare alles wordt duurzaam, groen, bio divers en klimaat adaptief. In 2019 waren minder bijstandsgerechtigden dan ooit.

Voor toekomst voorspellingen moet je niet bij een wethouder Financieren zijn. Dirkse: “Er moeten keuzen gemaakt worden”, zegt hij na enig aandringen. Iets waar de voltallige oppositie al twee jaar lang te vergeefs op hamerde.

De rijksoverheid geeft voor de gemeenten, provincies en waterschappen € 565 miljoen. De coronakosten in Leiden zijn in mei opgelopen naar € 3 miljoen.

Krap bij kas

Pagina 11 van de 337 blz. tellende jaarrekening 2019 gaat over de weerbaarheid van de gemeente, de beschikbare financiële middelen die de gemeente heeft om incidentele nadelen op te vangen. Dit weerstandsvermogen liet B&W de laatste jaren gestaag teruglopen, ’t staat nu op 1. Dit is de norm. De schuld van de gemeente liep daarentegen sinds 2017 gestaag op en bedroeg in 2019 per inwoner € 3.665. De solvabiliteitsratio, de verhouding tussen geïnvesteerd eigen vermogen en vreemd vermogen, ontwikkelde zich  sinds 2017 ongunstiger. Van Leidens geïnvesteerd vermogen is 36,3 % eigen geld. Het huidige college D66, GroenLinks en PvdA was van ’t uitgeven, idealen kosten geld.

Heeft de gemeente nog voldoende ‘vet op de botten’, kunnen al haar ambitieuze plannen, verduurzamen, vergroenen, biodiverser en  van ’t gas af op de zelfde voet voort gezet worden? De bijstand uitgaven zullen zeker stijgen en forse tekorten in het sociaal domein zijn er al. De gemeentelijke heffingen verhogen en de Onroerend Zaak belasting? De bandbreedte waarin verhoogd kan worden, heeft de gemeente in de jaren 2018 tot 2020 al opgerekt van 105% naar 114%. “Geld lenen is lekker goedkoop”, zei B&W toen. “We boekten de leningen in voor 3% rente maar betalen feitelijk nauwelijks 1%”, klokt het ter geruststellend. Leningen moet je ooit wel eens terugbetalen. Heeft Leiden echt geen spaarvarkentje op een plank? Op blz. 150 staat over het weerstandsvermogen. De gemeente Leiden scoort naar landelijke maatstaven tussen matig en voldoende. B&W. kiezen net als de Leidenaar in zijn gezinsinkomen. Geen nieuwe auto, maar een occasion, geen vakantie in Spanje maar onthaasten in de Achterhoek, meer inwoners naar van de voedselbank? U vindt de jaarrekening 2019 op de website: jaarstukken.leiden.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *