Na twintig jaar de Brug Poelgeest voor fietsers, auto en de bus

In 2021 wordt de Brug Poelgeest met toeleiding wegen aangelegd, zij verbindt de Oegstgeesterweg  met wijk Poelgeest in Oegstgeest. Het is een fiets-, bus- en calamiteitenbrug. Meer dan 15 jaar duurde het om op de plek waar tijdens de bouw van deze wijk al een voorlopige brug lag, een permanente verkeersverbinding te maken. Waarom duurde de besluitvorming over deze ‘Brug der Zuchten’ zó lang en wiens belangen conflicteren en zorgden voor dergelijk oponthoud?

Via een aftakking van de Oegstgeesterweg wordt de wijk Poelgeest (Oegstgeest) volgend jaar beter bereikbaar. De Brug Poelgeest steekt de Haarlemmertrekvaart over, kruist de Haarlemmerweg en mondt uit bij onze buurgemeente in de Hugo de Vrieslaan. Dit is de tweede ontsluitingsroute voor de wijk Poelgeest uitsluitend voor fiets, auto en OV en bij calamiteiten.

Jarenlang getouwtrek tussen belanghebbenden en slepende gerechtelijke procedures gingen hieraan vooraf. De bijna twee decennia vertraging zorgde voor hogere bouwkosten, nu begroot op € 5.7 miljoen. Een substantieel deel van deze meerkosten zitten in ambtelijk overleg. Veiligheid, een (extra) calamiteiten naast de route via de Lange Voort(brug), was een belangrijke bestuurlijke afweging.

De vrije doorvaarthoogte van de Brug Poelgeest is 2.20 meter, de zelfde als de Kwaakbrug even verderop. De doorvaartbreedte is meer dan 10 meter. Lichtmasten voor voldoende verlichting  rondom staan naast de brug. Deze verlichting plaatsen óp de brug was niet toegestaan omdat de brug in een vleermuizenleefgebied ligt.

De bouw van de Brug Poelgeest was een vurige wens van de wijkbewoners. De brugklaspiepers die begin deze eeuw naar het Agnes – of Bonaventure College fietsten, gebruikten stiekem al de bouwbrug om twee km. af te snijden.  Inmiddels zijn zij al lang afgestudeerd aan de Hogeschool of Universiteit en hebben wellicht nu zelf kinderen die zo snel naar Leiden kunnen fietsen.

Middenstand opponeerde

Wie zagen deze verkeersbrug helemaal niet zitten? Bewoners van de Hugo de Vrieslaan, de toeleiding weg in Oegstgeest zouden bij een volwaardige verkeersbrug hun straat veel drukker zien worden. De gedupeerde woonboot bewoners van de Trekvaart, en andere omwonenden, liepen te decennia lang te hoop tegen elke brug. De Oegstgeester middenstand opponeerde. Zij vreesden dat hun klanten bij een snelle autoverbinding bij de Leidse supermarkten boodschappen gingen doen.  Ooit draaiden zij een verbindingstunnel onder het spoor naar de Merenwijk al de nek om. Poelgeest bewoners zouden wanneer zij hun kinderen naar een basisschool in de Merenwijk op de terugweg wel eens boodschappen kunnen doen in de Kopermolen. Op deze plek is nu een donker fietstunneltje naar de Broekweg.

Behalve het jarenlange ongemak is ook de Leidse- en Oegstgeester belasting betaler de dupe van al dat gesteggel. De forse meerkosten van het project zijn deels toe te schrijven aan urenlang en vruchteloos intergemeentelijk overleg. Vandaar de bijnaam van Brug Poelgeest: ‘Brug der Zuchten’   

2 gedachten over “Na twintig jaar de Brug Poelgeest voor fietsers, auto en de bus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *