Huis van de Buurt is middelpunt van welzijnswerkwijze Incluzio Leiden

Incluzio Leiden met programma manager Jolanda Wolfs is vanaf 1 juli verantwoordelijk voor welzijnswerk in Leiden. Incluzio Leiden treedt daarmee in de voetsporen van Libertas Leiden en Radius Welzijn. Ons stadsbestuur gunde Incluzio het welzijnscontract omdat hun werkwijze bij hun wensen aansloot. En, blijft alles bij het zelfde? “Neen, zegt Wolfs: ”De welzijnsopdracht ‘Sterke Sociale Basis’  is bij 3 nieuwe partijen ondergebracht, Sol, BuZz en Incluzio, waarbij Incluzio het perceel ‘Samen Meedoen’ kreeg”.

Incluzio in Schiedam gevestigd heeft werkorganisaties actief in onder andere Zaanstad, Utrecht en Leiderdorp. Met  42 werknemers, waaronder veel parttimers, gaat Incluzio de 7  Leidse Huizen van de Buurt beheren en van daar uit werken in de wijk. Er wordt ‘outreaching’ gewerkt. “Ik bedoel we gaan gewoon op de mensen af”, verduidelijkt Wolfs . Het was onder andere deze werkwijze van Incluzio die aansloot op de bij wensen het college van B.&W.

Waardering spreekt Wolfs uit over de zorgvuldige wijze waarop Incluzio het werk van Libertas Leiden en Radius Welzijn overdroeg. Werknemers zullen best moeten wennen aan een nieuwe werkwijze. Gelukkig konden, behoudens drie personeelsleden, alle medewerkers weer werk vinden in de nieuwe organisatie. Vrijwilligers, hun aantal is het veelvoud van de medewerkers,  zien in een bedrijfsovername soms aanleiding te stoppen. Zij maken daarbij hun afweging tussen ‘weer iets anders’ en verknochtheid aan cliënt en loyaliteit met collega’s.

Naar elkaar omzien

Het is altijd gewaagd aan een welzijnswerker, zeker zo ‘n welbespraakte programmamanager, te vragen hoe Incluzio  anders gaat werken met ‘t risico van een riedel wazige begrippen. “Ik kom uit Rotterdam”, zegt Wolfs. En de visie van Incluzio komt er in ’t kort op neer dat wij mensen meer zélf willen laten doen, hen minder afhankelijk laten worden van de beroepsbeoefenaars. En voegt zij eraan toe, wij willen samen met de buurt bouwen aan een hechte, krachtige gemeenschap die naar elkaar omziet.

Daarbij zijn de ‘Huizen van de Buurt’ het middelpunt. In Huizen van de Buurt De Kooi, Het Gebouw, Matilo, Morschwijck, Vogelvlucht, Stevenshof en Op Eigen Wieken worden onder andere dagactiviteiten georganiseerd bij voorbeeld kaartclubs, zang koren en yoga etc. etc. En je kunt er altijd binnenvallen voor een kopje koffie en een praatjes. In – en vanuit deze locaties werken, mantelzorgcoaches, seniorencoaches, buurtsportcoaches en vrijwilligerscoaches. Elke Huis van de Buurt heeft ongeveer 5 fte’s waarin samengebracht specialisten werken in verschillende taken. Mantelzorgcoaches zijn een vraagbaak en bemiddelaar in de wijk voor ouderen of mensen met een beperking die extra hulp nodig hebben. Seniorcoaches met extra aandacht voor kwetsbare ouderen. Sportcoaches, zij wijst op de loopband die achter haar tafel geparkeerd is. Vrijwilligerscoaches met de belangstelling van de vrijwilligers als vertrekpunt om vrijwilligers te werven en hun deskundigheid te bevorderen. “Zonder gemotiveerde vrijwilligers zijn wij als organisatie nergens”, aldus Wolfs. “Vrijwilligerswerk is vaak bovendien vaak een opstapje naar betaald werk”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *