Kosten en opbrengsten gemeente ruim € 3 miljoen in onbalans

Wethouder Financiën Paul Dirkse (D66) blijkt geen zwartkijker bij het presenteren bij de kaderbrief 2020-2024 . Kosten van de coronacrisis, tekorten in de Jeugdzorg, extra uitgaven in het sociaal domein, zij baren hem wel zorg. Maar er zijn gemeenten die er véél slechter voor staan, verzekert hij zijn gehoor. Geen lasten verhoging voor de burger, noodgedwongen bezuinigingen en interen op reserves, vertelt hij opgewekt als zijn remedie. Bezuinigingen, waardan? Dirkse: Kan ik nog niet zeggen, er zijn nog zoveel onzekerheden”.

De Kaderbrief, het overzicht van kosten en opbrengsten 2020-2024 van de gemeente werd donderdag aan de gemeenteraad gepresenteerd. Onze stadvertegenwoordigers mogen het de hele zomer bestuderen en na de vakantie debatteren. Tegen die tijd beschikt B.&W. ook over meer gegevens. In Leiden gaat ongeveer € 500 miljoen om. De jaarlijkse bijdrage uit Den Haag, het rijk is de grootste sponsor van gemeentes, zorgt voor het leeuwendeel van het geld. Maar wat vergoedt het rijk van de kosten en misgelopen inkomsten door de coronacrisis, dat is nog een groot vraagteken. En dan de uitgaven aan Jeugdzorg en het sociaal domein die schrikbarend oplopen.

De Coronacrisis kostte Leiden tot nu toe ongeveer € 3 miljoen. Dan hebben we het natuurlijk niet over de kosten van richting pijlen schilderen op het wegdek van de Haarlemmerstraat of een paar dranghekken plaatsen. Maar over inkomsten die de gemeente misliep door de corona.  De TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers), minder parkeergeld inkomsten, toeristenbelasting etc. etc.. Het Rijk stelt hiervoor € 565 miljoen beschikbaar, dat is wel het bedrag voor héél Nederland. Het aandeel in de algemene uitkering van het gemeentefonds pakt lager uit , verwacht  onze stadspenningmeester Dirkse. Het nadeel in 2020-2023 kan wel eens oplopen tot  € 1,8 tot € 3,8 miljoen per jaar.

Kennis- en cultuurstad

Veel gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein. Het zelfde geldt voor de jeugdhulp waarvan het masterplan is hierop te bezuinigen door de instroom te beteugelen. Maar gedeelde smart, is in dit geval geen halvering van de kosten. Het gemeentebestuur staat nu voor een nieuwe uitdaging en put moed uit haar gunstige uitgangspositie als kennis- en cultuurstad. Dat bleek begin dit jaar uit een economische analyse waarin stond dat Leiden met veel kenniswerkers en werkgelegenheid in de onderwijs- en zorgsector minder last van economische pieken en dalen heeft. Het Leiden Bio Science Park is niet alleen een centrum van medische zorg, maar ook wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een coronavaccin en Covid-19 medicijn. Het internationale toponderzoek zou best wel eens een grote spin-off kunnen hebben voor de lokale economie, hoopt B.&W.. Het college  nodigt alle raadsfracties uit om mee te denken over de kosten en opbrengsten 2020-2024 en bijsturingsmaatregelen aan te dragen die passen in deze veranderende tijden. De algemene beschouwingen zijn daarvoor een geschikt moment, aldus B.&W.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *