Geen geld voor vernieuwing Rodenburgerpark?

De herinrichting van het Roomburgerpark blijkt op de vooravond van de begrotingsbespreking een plan zonder geld. Het wijk (sport) park waarbij groen, recreatie, sport en andere maatschappelijke functies meer gemengd worden en tevens ruimte biedt aan een vierde hockeyveld, wordt minimaal één jaar uitgesteld. De € 6,5 miljoen die nodig is, strijdt in voorrang met  coronakosten en tekorten  bij de jeugdzorg en het sociaal domein. Hockeyclub Roomburg die zit te springen om een extra veld.

Het Roomburger wijk(sport)park ligt tussen Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg en moet meer sport – en recreatie faciliteiten bieden én groener worden. Bodivers, ecologisch en klimaat adaptief is het streven en betere kwaliteit moet minder groen compenseren. Met het opschuiven de speeltuin, komt de ruimte vrij voor het vierde hockeyveld. Maar hoe ‘de Kinderschans’ terugkomt daaraan kleven weer nadelen. De elkaar  betwistende partijen Het ‘Burger initiatief wijksportpark’ en de ‘Vrienden van het Roomburgerpark’ beroepen zich op massale steun van omwonenden en sportlievende maar verschillen met elkaar op tal van punten nog vrolijk van mening.  

Voor de herinrichting van het Roomburgerpark zou € 6,5 miljoen euro nodig zijn en met geleend geld belopen de kosten van jaarlijkse met rente en aflossing tot ca. € 250.000. Aldus één van de strijdende partijen. Volgens hen zou de beslissing over de financiering van het vernieuwde Roomburgerpark wel eens doorgeschoven kunnen worden naar (een) volgend jaar. Op 16 juli, de eerste ronde van de gemeenteraadsbespreking van de Kaderbrief 2020-2024, zal nog geen beslissing genomen worden. Het najaar wanneer het stof is neergedaald van de financiële vooruitzichten van de stad, wordt een besluit genomen.

“De raadsfractie van de VVD, de partij die de oppositie voert tegen het D66, GroenLinks en PvdA college,  wil vooruitlopend op de discussie volgende week al wel graag kwijt de aanleg van het vierde hockeyveld héél belangrijk te vinden. Zij wil de hockeyclub met haar explosieve ledengroei niet nog langer aan ’t lijntje houden. De woordvoerder van GroenLinks is voorzichtger in zijn commentaar: “Wij houden alles nog even in beraad”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *