Gemeente krijgt corona compensatie van het rijk

De gemeente krijgt € 5,5 miljoen van het rijk als compensatie voor gemiste inkomsten door de coronacrisis. Dit bedrag moeten de verliezen goedmaken van lokale culturele instellingen, misgelopen toeristen- en parkeerbelasting en de inhaalzorg en meerkosten van Jeugdzorg, Wmo, maatschappelijke opvang en de sociale werkvoorziening vergoeden.  Onze 5,5 miljoen komt uit een budget van € 566 miljoen dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt voor alle 355 Nederlandse gemeenten.

“Leiden krijgt bij de ponds pondsgewijze  verdeling ongeveer 1% van het nationaal bedrag”, licht wethouder Yvonne van Delft de corona compensatie maatregelen toe die de periode tot 1 juni beslaan. Daarnaast kan Leiden ook op geld rekenen uit een landelijke potje als huurinkomsten van sportverenigingen wegvallen, vertelt zij.

De Leidse cultuursector is zwaar getroffen. Eerst door de lockdown en daarna als gevolg van de anderhalve meter afstand regel. Het college van B.&W. besloot uit deze 5,5 miljoen € 535.000 aan verliezen te compenseren van onze belangrijkste culturele instellingen: Lakenhal, Stadspodia, Pieterskerk, Sieboldhuis, Ins Blau, BplusC, De Nobel, De Veenfabriek en PS|theater.

De gederfde inkomsten aan toeristenbelasting, per overnachting betaalt een toerist € 2,50 , bedraagt  € 200.000. En de gemeente liep door de corona € 1.5 miljoen aan parkeerbelasting mis.

De inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg belopen € 209.000, Wmo € 68.000 , maatschappelijke opvang € 1.671.000 en de sociale werkvoorziening € 962.000. Deze kosten zijn veroorzaakt door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel als gevolg van ziekteverzuim, terwijl vaak hogere kosten gewoon doorgingen. Leiden besloot de omzet van deze instellingen voor 100% door te  betalen ten einde liquiditeitsproblemen bij aanbieders te voorkomen en de werkgelegenheid in de zorg te veilig te stellen. De meerkosten waren nodig om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen.

De Leidse speeltuinen sloten in eerste instantie voor de kinderen en waren later bij de versoepeling beperkt open. De speeltuinverenigingen konden geen inkomsten genereren, maar hun vaste kosten gingen wel gewoon door. Volgens het gemeentebestuur was een financiële tegemoetkoming nodig, waarmee € 25.000 gemoeid was. Afgesproken werd dat kinderen tot 1 oktober gratis vn de speeltuinen gebruik kunnen maken.

Nieuwe kansen

Naast de cultuursector wil de gemeente ook ondernemers bijstaan dat de lokale economie zo min mogelijk structurele schade oploopt. Daartoe wordt een stimuleringsfonds Leiden opgezet. De coronacrisis brengt behalve risico’s ook kansen, aldus de gemeente. Het doel van het Stimuleringsfonds is dan ook ondernemers te stimuleren op veranderingen in te spelen en zo de weerbaarheid en veerkracht te versterken. Nieuwe kansen scheppen bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, energietransitie en circulaire economie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liet alvast even uitzoeken hoeveel de gemeenten aan misgelopen en/of gederfde inkomsten vanwege de coronamaatregelen moeten betalen. Zonder een tweede piek met coronabesmettingen, worden de kosten geraamd op € 1,48 en € 1,83 miljard in 2020. Mocht het coronavirus later dit jaar wél oplaaien dan kunnen de kosten oplopen tussen de € 2,26 en € 2,78 miljard. De belastingbetaler dient zich te realiseren dat dit soort bedragen door het rijk wordt voorgeschoten en in volgende jaren met hun belastinggeld betaald  wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *