De wooncontainers voor dak -en thuislozen komen in een chique buurt

LEIDEN- Volgens de uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter mogen er wél 16 wooneenheden voor dak- en thuislozen gebouwd worden op het speelveld ingesloten tussen Verdamstraat, Kernstraat en Burggravenlaan in de Burgemeester en  Professorenwijk. De 16 (container) woningen, het zijn comfortabele  hardhouten Finch woningen van een ton per stuk, die nu aan de Sumatrastraat staan, werden maandag weggetakeld naar een tussentijdse bestemming. De bewonersgroep Verdamstaat c.a. kreeg op al haar bezwaren nul op het rekest.

door Hans Schuurman

Deze bewonersgroep voerde bij de Haagse rechter aan dat voor de wooneenheden geen geldig bestemmingsplan bestond en omwonenden hun privacy werd geschonden. En bovendien hun woon- en leefklimaat werd aangetast en dat de gemeente bij het zoeken naar een geschikte(re) locatie er zich er met een ‘Jantje van Leiden’ vanaf had afgemaakt.

Maar de rechter vond de plaatsing niet onrechtmatig, de 16 wooneenheden vond hij geen stedelijk ontwikkelingsproject. En volgens de rechtbank liet het woningproject met een oppervlakte van ongeveer 330 m² en een hoogte van ongeveer 8 m. nog voldoende speelruimte over voor de omwonenden. Met beknotting van de privacy viel het ook wel mee en de beperking van uitzicht, lichtinval alsmede toename van schaduwwerking en geluidshinder viel het ook best mee, aldus de rechter. Van het speelveld blijft ca. 2400 m² over en naar rechters oordeel nog voldoende om te spelen, sporten en recreëren. De voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente niet onzorgvuldig was geweest bij het onderzoek naar de andere 21 alternatieve locaties in de stad, de zelfde criteria had gehanteerd waarbij de Verbeekstraat c.a. als beste locatie voor bewoning  uit de bus kwam.

Valse hoop

De buurtbewoners hadden bij het aanspannen van de rechtszaak wellicht hoop geput uit de ervaringen van bewoners van de Valeriusstraat in Zuid West die een jaartje geleden met succes de plaatsing van de 16 Sumatrastraat woningen op twee glasvelden achter hun flats wisten te voorkomen. Wethouder Damen (PvdA) was daar langs geweest en had – volgens sommige bronnen – na een kwartiertje op het balkon met één van bewoners gesproken en toegegeven de Finch woningen veel te dicht op deze appartementen stonden. Ook verstomde de kritiek van onder andere de gemeenteraad dat de Finch woningen altijd arme wijken, met veel sociale huur woningen, geplaatst werden. De woningen van de Sumatrastraat worden tijdelijk opgeslagen op het Werninkterrein omdat door de vertraging de bestemmingslocatie Verdamstraat c.a. nog  bouwrijp gemaakt moet worden. Weer een financiële tegenvaller. De 16 Finch woningen stonden slechts drie jaar aan de Sumatrastraat, waarvan wel bekend was dat zij op enig moment moesten wijken voor nieuwbouw hier. Indertijd werd daar wel € 200.000 uitgegeven voor de aanleg van riolering en ondergrondse nutsvoorzieningen die nu – drie jaar later – wel door woningcorporatie ‘Ons Doel’ gebruikt kunnen worden. Deze infrastructurele investering geldt niet voor de locatie Verdamstraat c.a.. Dat terrein moet in 2030 weer schoon worden opgeleverd. Via de rechter kreeg de wijk de verzekering dat de gemeente dan het daarvoor benodigde geld ook in kas moet hebben

Een gedachte over “De wooncontainers voor dak -en thuislozen komen in een chique buurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *