Gemeente beknibbelt op kosten bij opknapbeurt Van der Werfpark

Leiden – Nog voor met het opknappen van het Van der Werfpark begonnen is, krijgt het gemeentebestuur al verwijten van omwonenden. Bij de opknapbeurt wordt te weinig rekening gehouden onze wensen peperen de leden van de ‘werkgroep Van der Werfpark’, Eduard Groen, Huub Frencken en Adri Klaassen het stadsbestuur in. Volgens de buurtvertegenwoordigers schiet de gemeente schromelijk tekort in het tegengaan van het ongeoorloofd fietsen door het park en wordt overlast van nachtelijke bezoekers de zogenaamde afterparties nauwelijks bestreden. 

door Hans Schuurman

De opknapbeurt van het Van der Werfpark zit al jaren in de pen. Ze werd in 2017 al eens opgeschoven omdat het stadsbestuur eerst de parkeergarage onder de Garenmarkt af wilde maken en tevens aarzelde omdat ze de restauratieplannen te duur vond. Nu lijken veel bewonerssuggesties opnieuw te stranden op budgettaire overwegingen. Omwonenden werden in het plan stadium wel gehoord door de gemeente op grond van reglementaire verplichtingen, maar echt geluisterd werd er niet, klinkt door in de reactie van de werkgroep.

Volgens de gemeente wordt het Van der Werfpark na deze facelift nog aantrekkelijker als de huidige donkere asfaltpaden vervangen worden door een lichtere verharding. Bomen worden gekapt en groenvakken opgeknapt en het beeld van burgemeester Van der Werff wordt vanaf de waterzijde beter zichtbaar gemaakt. En de toegangen tot het park moeten meer uitnodigend zijn, schrijft B.&W. Na de zomervakantie begint de vervanging van het asfalt van de paden door zogenaamde ‘halfverharding’ en de rest van de werkzaamheden wordt het volgend jaar uitgevoerd. Verder worden de hekken bij beide ingangen van het park verwijderd.

En juist met dit laatste zijn de wijkbewoners iet gelukkig. De weg door het park is een voetpad maar door fietsers vaak gebruikt om de route tussen Douzastraat en de Garenmarkt af te snijden. Terugdringen van het ongeoorloofd fietsverkeer is een wens van zowel de gemeente als de buurt en naar de mening van de laatste wordt het ongeoorloofd fietsverkeer bevorderd. De gemeente ziet hekken als hindernissen voor mindervaliden en scootmobiels gebruikers. En ziet niets in het idee  van de werkgroep de hekken te behouden en deze te voorzien met sluizen waar geen fietsers maar wel mindervaliden en scootmobiels langs kunnen.  

De buurt rong al eerder aan voornamelijk evenementen zonder versterkte muziek toe te staan, maar kregen van B.&W. nul op het rekest. In het park zijn acht evenementen per jaar toegestaan met zowel met versterkte als onversterkte muziek tot 70 dB(A), waarvan drie van 20:00 uur tot uiterlijk 24:00 uur. De buurt zag graag dat werd opgetreden tegen de luidruchtige afterparties in het park die in de kleine uurtjes gevierd worden als alle horeca gesloten is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *