Hoe hoog wordt op de Connexxion locatie gebouwd?

Op de meedenkroute over het stationsgebied vorige week zaterdag werden verschillende vragen afgevuurd in de workshops over de bouwplannen op de zogenaamde Çonnexxion locatie. “Het klopt”, zei de projectleider, het huidige parkeerterrein van de Arrivabussen, ingang Rijnsbergerweg, is te zijner tijd bestemd voor huizenbouw. Het gebied is sinds 2018 in bezit van de gemeente, kosten € 8,5 miljoen. De contract van de huidige concessiehouder, Arriva, loopt af in 2022 zeker niet voor die tijd, maar waarschijnlijk in het midden van de jaren 20, gaat er gebouwd worden. Dat tijdstip is mede afhankelijk of er een ander parkeer plaats gevonden wordt voor de bussen.

door Hans Schuurman

Concrete  plannen zijn er dus nog niet. Maar omdat de gemeente zich zelf als woningbouw opdracht heeft gegeven  vóór 2030  vergeleken met 2020, 8.500 woningen bij te bouwen en Leidse grond schaars is, ligt gestapelde bouw in de rede. Hoé hoog, vragen de bewoners van de Boerhavelaan die slagschaduw over hun achtertuin vrezen. Wordt het 70 meter zoals de Lorentz of misschien wel 115, zoals in de plannen voor Lead aan de Willem de Zwijgerlaan? Met deze voor velen gevreesde hoogte, werd door het stadsbestuur immers voor het eerst gebroken met de zogenaamde ‘Leidse maat’, die van 70 meter. De projectleider blijft, ook na enig aandringen het antwoord over bouwhoogte en omvang schuldig. “Het is gewoon nog niet bekend”, zegt hij.

Later in het najaar worden de omwonenden naar ideeën gevraagd. De wijze waarop deze bewoners raadpleging plaats vindt, is afhankelijk van corona omstandigheden. “Het noemen van aantallen woningen en bouwhoogte is op dit moment volledig speculatief”, aldus de projectleider. Los van zijn antwoord bestaat er wel een wetmatigheid dat bouwhoogte in niet geringe mate de financiële haalbaarheid van een bouwproject bepaalt. Het stadsbestuur onderhandelt met de projectontwikkelaar, die bouwt alleen als hij er financieel mee uitkomt, anders bouwt hij gewoon niet. Of moet de gemeente op zoek en bouwer die ’t voor minder doet . “Anders moet de gemeente zelf maar het verschil bijpassen, werd gezegd door deelnemers van de zaterdagse meedenkroute. Wat zou betekenen dat dit bedrag over de 124.000 inwoners moet worden omgeslagen!

Voordat ‘spijkers met koppen’ geslagen worden, wordt er op de Connexxion locatie een studie verricht over de (grond) waterniveau, verkeersontsluiting, slagschaduw en parkeermogelijkheden. Over dit laatste werd gezegd tijdens de meedenkroute dat het aantal parkeerplekken per woning nul wordt omdat de bewoners dicht genoeg bij het openbaar vervoer wonen. En dát werd door niemand weersproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *